Vesaik Mukabili Ödemeler

Vesaik mukabili ödemeler, ihracatçının ürün üzerindeki kontrolünü belgeler yardımıyla ödeme yapılana dek korumasını sağlayan bir yöntemdir. Fiilen mal mukabili ödeme söz konusudur, ya malı temsil eden emtia senetleri, ya da malın ihracatçıya teslimi karşılığında yapılır.

Vesaik mukabili ödemeler ticari riski minimize eder ve kaliteli bir ödeme aracı olarak daha uygun fiyat şartları elde etme imkânı sağlar.

Vesaik Mukabili Akreditif

Vesaik mukabili akreditif; bankanın, müşteri (iş sahibi, alıcı, başvuru sahibi) talebi üzerine verdiği, akreditif alıcısı belli bir mühlet dahilinde iş sahibince belirlenen akreditif şartlarını yerine getirdiği takdirde, belli bir kişiye (akreditif alıcısına, yetkiliye, satıcıya, faydalanıcıya), belli bir ifada bulunacağına dair yazılı beyannamesidir.

Vesaik mukabili akreditifte, vesikalı tahsilin aksine banka taahüt altındadır.

Vesikalı Tahsil

Vesikalı tahsil, ticari belgelerin verilmesinin ve duruma bağlı olarak malın tesliminin koşulu, ödeme, finansal belgelerin kabulu veya ihracatçı (alıcı, keşide edilen) tarafından başka şartların yerine getirilmesi olan bir ödeme şeklidir.

Vesikalı tahsilde ödeme mükellefiyeti her zaman ithalatçınındır, banka mükellef değildir.

Česká exportní banka sadece UCP 500 veya UCP 600'a uygun vesaik mukabili akreditifler ve URC 522'ye uygun vesikalı tahsilleri işleme almaktadır.

Vesaik mukabili akreditif (hem ihracat, hem ithalat için) ve vesikalı tahsiller (hem ihracat, hem ithalat için) ČEB'de özellikle destekli finansman yöntemleri ile birlikte ele alınmaktadır:

  1. İhracatçıya veya kredi sözleşmesi temelinde yabancı kuruluşa doğrudan kredi yoluyla sağlanan ihracat finansmanı;
  2. İhracatçıya veya üreticiye doğrudan kredi yöntemiyle ihracat amaçlı üretim finansmanı; veya
  3. Banka garantileri.