Tedarikçi kredisi

Tedarikçiler için doğrudan ihracat kredisi

Tedarikçiler için doğrudan ihracat kredisi, Çek ihracatçılarına yurtdışındaki alıcıya (ithalatçı) karşı alacaklarını finanse etmeyi mümkün kılar.

Çalışma şekli

Grafik açıklamaları:

 1. Konusu ürün ve/veya hizmet tedariği olan ihracat sözleşmesi
 2. Kredi sözleşmesi
 3. İhracat kredisi için risk sigortası sözleşmesi*
 4. Ürün ve/veya hizmet tedariki
 5. Kredinin ihracatçı tarafından çekilmesi
 6. Alınan ürün ve/veya hizmet ödemeleri
 7. ČEB Kredisinin Ödenmesi

* 58/1995 sayılı yasanın güncellemesi uyarınca artık sübvansiyonlu finansman için EGAP sigortası şart değildir. ČEB talepleri temelinde EGAP sigortası başka tipte bir sigorta ile değiştirilebilir.

Temel Parametreler

Kısa vadeli kredi

 • Ödeme mühleti 2 yıla kadar
 • Kredi miktarı - İhracat anlaşması değerinin %100'ü kadar
 • Faiz oranı - değişken faiz oranı esas alınır (LIBOR, EURIBOR vs.)
 • EGAP sigorta ürünü – „B“
 • İhracatçı sigorta edilir

Uzun vadeli kredi

Tedarikçiler için refinansman ihracat kredisi

Tedarikçiler için refinansman ihracat kredisi, ihracatçının bankasına yurtdışındaki ithalatçıya avantajlı şartlarda kredi vermesinde kullanılacak kaynakları sağlar.

Çalışma şekli

Grafik açıklamaları:

 1. Konusu ürün ve/veya hizmet tedariği olan ihracat sözleşmesi
 2. İhracatçının bankasına verilen Česká Exportní Banka refinansman kredisi
 3. İhracat kredisi için risk sigortası sözleşmesi*
 4. İhracatçının bankası ve ihracatçı arasındaki kredi sözleşmesi
 5. Ürün ve/veya hizmet tedariki
 6. İhracatçının bankasına refinansman kredisi verilmesi
 7. Česká Exportní Banka'dan sağlanmış kaynaklardan kredi verilmesi
 8. İhracat kredisinin ithalatçı tarafından itfası
 9. Kredinin ihracatçı tarafından kendi bankasına itfası
 10. Kredinin ihracatçının bankası tarafından České exportní banka'ya itfası

Üretici bankasına ve ihracatçı bankasına ihracat amaçlı imalatın finansmanı için; ihracatçı bankasına ihracat finansmanı için; yatırımcı bankasına ve yurtdışındaki şirketin bankasına ve/veya yurtdışı şirketin hissedarının bankasına veya şirketi yöneten bankaya yatırım finansmanı için verilen refinansman kredileri

Sigorta ürünü EGAP – „B“ (kısa vadeli kredi), veya sigorta ürünü EGAP – „C“ (orta ve uzun vadeli kredi) – ihracatçı sigorta edilir

* 58/1995 sayılı yasanın güncellemesi uyarınca artık sübvansiyonlu finansman için EGAP sigortası şart değildir.