Alıcı kredisi

Doğrudan alıcıya verilen ihracat kredisi (krediyi alan yurtdışı ithalatçısıdır)

Doğrudan alıcıya verilen ihracat kredisi, Çek ihracatçının yurtdışındaki alıcılara (ithalatçı) büyük hacimli tedariklerini mümkün kılar.

Çalışma şekli

     Grafik açıklamaları:

 1. Konusu ürün ve/veya hizmet tedariği olan ihracat sözleşmesi
 2. Kredi sözleşmesi
 3. İhracat kredisi için risk sigortası sözleşmesi*
 4. Ürün ve/veya hizmet tedariki
 5. Kredi ödemesi doğrudan ihracatçıya
 6. Kredi itfası

* 58/1995 sayılı yasanın güncellemesi uyarınca artık sübvansiyonlu finansman için EGAP sigortası şart değildir. ČEB talepleri temelinde EGAP sigortası başka tipte bir sigorta ile değiştirilebilir.

Temel Parametreler

Kısa vadeli kredi

 • Ödeme mühleti 2 yıla kadar
 • Kredi miktarı - İhracat anlaşması değerinin %100'i kadar
 • Faiz oranı - değişken faiz oranı esas alınır (LIBOR, EURIBOR vs.)

Uzun vadeli kredi

EGAP sigorta ürünü – "D" – Česká exportní banka sigorta edilir

Dolaylı olarak alıcıya verilen ihracat kredisi (krediyi alan yurtdışı ithalatçısının bankasıdır)

Dolaylı yoldan alıcıya verilen ihracat kredisi, Çek ihracatçının yurtdışındaki alıcılara (ithalatçı) büyük hacimli tedariklerini mümkün kılar.

Çalışma şekli

Grafik açıklamaları:

 1. Konusu ürün ve/veya hizmet tedariği olan ihracat sözleşmesi
 2. Bankalar arası kredi sözleşmesi
 3. İhracat kredisi için risk sigortası sözleşmesi*
 4. Kredi sözleşmesi
 5. Ürün ve/veya hizmet tedariki
 6. İthalatçının bankası aracılığıyla alıcı kredisi sağlanması
 7. Česká Exportní Banka'dan sağlanmış kaynaklardan kredi verilmesi
 8. Alıcı kredisinin doğrudan ihracatçı menfaatine çekilmesi
 9. Kredinin ithalatçı tarafından kendi bankasına itfası
 10. Kredinin ithalatçının bankası tarafından Česká Exportní Banka'ya itfası

* 58/1995 sayılı yasanın güncellemesi uyarınca artık sübvansiyonlu finansman için EGAP sigortası şart değildir. ČEB talepleri temelinde EGAP sigortası başka tipte bir sigorta ile değiştirilebilir. 

Temel Parametreler

Kısa vadeli kredi

 • Ödeme mühleti 2 yıla kadar
 • Kredi miktarı - İhracat anlaşması değerinin %100'ü kadar
 • Faiz oranı - değişken faiz oranı esas alınır (LIBOR, EURIBOR vs.)

Uzun vadeli kredi

EGAP sigorta ürünü – "D" – Česká exportní banka sigorta edilir

Alıcılar için refinansman ihracat kredisi

Alıcılar için refinansman ihracat kredisi, ihracatçının bankasına yurtdışındaki ithalatçıya avantajlı şartlarda kredi vermesinde kullanılacak kaynakları sağlar.

Çalışma şekli

   Grafik açıklamaları:

 1. Konusu ürün ve/veya hizmet tedariği olan ihracat sözleşmesi
 2. Česká exportní banka ile refinansman yapılan banka arasındaki OECD kurallarına uygun kredi sözleşmesi
 3. İhracat kredisi için risk sigortası sözleşmesi*
 4. Refinansman yapılan banka ile ithalatçı arasındaki kredi sözleşmesi
 5. Ürün ve/veya hizmet tedariki
 6. İhracatçının bankasına refinansman kredisi verilmesi
 7. ČEB'den sağlanmış kaynaklardan kredi verilmesi (muhasebe işlemi)
 8. Alıcı kredisinin doğrudan ihracatçı menfaatine çekilmesi
 9. Refinansman banka kredisinin ithalatçı tarafından itfası
 10. Kredinin refinansman yapılan banka tarafından Česká exportní banka'ya itfası

 EGAP sigorta ürünü – „D“ – Refinansman yapan banka sigorta edilir

* 58/1995 sayılı yasanın güncellemesi uyarınca artık sübvansiyonlu finansman için EGAP sigortası şart değildir.