İhracat amaçlı üretim finansmanı kredisi (İhracat öncesi kredisi)

İhracat öncesi kredisi, Çek imalatçı ve ihracatçılarına yurtdışındaki alıcıya (ithalatçıya) yapacakları ihracatın gerçekleştirilmesi ile ilgili masrafları finanse etme imkânı sunar.

İhracat amaçlı üretim finansmanı kredisi aşağıdaki giderleri finanse eder:

 • Hammadde, malzeme ve ihracat amaçlı imalat için gerekli diğer parçaların alımı ile ilgili giderler;
 • Çek imalatanı destekleyen ihracat işlemlerinin ayrılmaz bir parçası olan hazır ürünlerin alım masrafları
 • İhracat için yapılan üretim ile ilgili personel giderleri; maaş giderleri, sosyal sigorta ve sağlık sigortası giderleri ve üretimi gerçekleştirmek için gerekli malvarlığı yatırımları.

Çalışma şekli

Grafik açıklamaları:

 1. Konusu ürün ve/veya hizmet tedariği olan ihracat sözleşmesi
 2. Kredi sözleşmesi
 3. İhracat kredisi için risk sigortası sözleşmesi*
 4. Üretim masraflarının ödendiğine dair belge temelinde kredi tediyesi
 5. Üretim sonrasında ürün ve/veya hizmetlerin tedariği
 6. Kredi itfası ya ithalatçının talebi üzerine hazırlanmış gayrı kabili rücu akreditif mektubu, ya da alıcı veya tedarikçinin ihracat kredisi kanalıyla.

* 58/1995 sayılı yasanın güncellemesi uyarınca artık sübvansiyonlu finansman için EGAP sigortası şart değildir. ČEB talepleri temelinde EGAP sigortası başka tipte bir sigorta ile değiştirilebilir. 

Temel Parametreler

Kısa vadeli kredi

 • Ödeme mühleti 2 yıla kadar
 • Kredi miktarı - İhracat anlaşması değerinin %85'i kadar

Uzun vadeli kredi

 • Ödeme mühleti 2 yıldan uzun
 • Kredi miktarı - İhracat anlaşması değerinin %75'i kadar
 • Faiz oranı - değişken faiz oranı esas alınır (LIBOR, EURIBOR vs.)

 

EGAP sigorta ürünü – „F“ – Česká exportní banka sigorta edilir