Yurtdışı Yatırımı Kredisi

Yurtdışı Yatırımı Kredisi Çek yatırımcılara yurtdışındaki yatırımlarını gerçekleştirebilmek için uzun vadeli kredi kaynakları sağlar.

Çalışma şekli

Grafik açıklamaları:

 1. Yatırım planı ve yatırım yöntemi münazara edildikten sonra kredi sözleşmesi imzalanır
 2. Yatırım sigortası sözleşmesi*
 3. Yatırım Finansmanı Kredisi
 4. Yatırım kredisi kaynaklarının Česká exportní banka tarafından onaylanmış olan yatırım planına uygun olarak kullanılması
 5. Yatırım kredsinin yapılan yatırımın oluşturduğu gelirlerden itfası

Grafik açıklamaları:

 1. Yatırım planı ve yatırım yöntemi münazara edildikten sonra kredi sözleşmesi imzalanır
 2. Yatırım sigortası sözleşmesi*
 3. Yatırım Finansmanı Kredisi
 4. Yatırım kredsinin yapılan yatırımın oluşturduğu gelirlerden itfası

* 58/1995 sayılı yasanın güncellemesi uyarınca artık sübvansiyonlu finansman için EGAP sigortası şart değildir. ČEB talepleri temelinde EGAP sigortası başka tipte bir sigorta ile değiştirilebilir.

Temel Parametreler

 • Yatırımcının hissedar olduğu yurtdışı şirketin kurulması veya genişletilmesi için finansman imkânı
 • Yatırımın asgari süresi 3 yıl
 • Faiz oranı - sabit  faiz oranı CIRR veya değişken faiz oranı (LIBOR, EURIBOR vs.) temelindeki muadili
 • EGAP sigorta ürünü – „I“ – Yatırımcı veya Česká exportní banka sigorta edilir
 • Devlet ihracat desteği kurallarına uygundur