Česká exportní banka, a.s.'de Uygulanan Ödeme İşlemleri

 • Ödeme İşlemleri Beyannamesi

1. Giriş Hükümleri

Česká exportní banka, a.s. (devamında "Banka" olarak anılacaktır), ödeme işlemlerini yürürlükteki genel mevzuata, bilhassa tadil edilmiş şekliyle 284/2009 sayılı Ödeme İşlemleri yasası ve Çek Devlet Bankası ČNB'nin 169/2011 sayılı Ödeme İşlemlerinde Hesap Numarası Oluşturma Kuralları kararnamesine, bankalar arası çok taraflı anlaşmalara ve muhabir bankalarla bilateral anlaşmalara uygun şekilde uygulamaktadır.

Banka, Çek Devlet Bankası ČNB'nin bankalar arası ödeme sistemi CERTIS'e (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement) üyedir. Çek Devlet Bankası CERTIS hesap merkezinde Bankanın ödeme kodu 8090'dır.

Banka ayrıca uluslararası SWIFT organizasyonuna da üyedir (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Uluslararası ödemelerle ilgili finansal ve finansal olmayan veriler bu sistem yardımıyla gönderilmektedir. Bankanın sistemdeki kodu - BIC kodu (Bank Identification Code) CZEECZPP

Banka, 58/1995 sayılı Devlet Destekli İhracat Finansmanı ve Sigorta yasası ve tadil edilmiş şekliyle 166/1993 sayılı Yüksek Denetim Kurulu yasa eki uyarınca ödeme işlemleri alanında da öncelikle destekli finansman ile ilgili ödemeler üzerine odaklanmaktadır. Finansman şartları aynı zamanda, destekli finansman ile ilgili para transferlerinin şartlarını da etkilemektedir.

Ödeme işlemi, tadil edilmiş şekliyle 284/2009 Ödeme İşlemleri yasasının 2. madde, 1.paragraf a) bendi uyarınca, mali kaynakların hesaba yatırılması, hesaptan çekilmesi veya transferi anlamına gelmektedir. Banka iş günü, cumartesi, pazar ve resim tatil günleri hariç, ilgili para transferine katılan bankaların transferin uygulanması için gereken faaliyetleri yerine getirdiği diğer tüm günlerdir. Banka nakit ödeme, tahsilat ve elektronik bankacılık hizmetleri sunmamaktadır.

Tanım:

EHP, AB üyesi veya Avrupa Ekonomik Alanına dahil ülke anlamına gelir.

IBAN, (International Bank Account Number) standardize edilmiş uluslararası banka hesap numarasıdır. Banka hesabını, hesabı işleten bankacılık kuruluşunu ve hesabı işleten bankacılık kuruluşunun ikamet ettiği ülkeyi açık bir biçimde tanımlar.

BIC (Bank Identification Code), bankanın uluslararası finans dünyasında kesin surette tanımlandığı ve  SWIFT ağına bağlandığı benzersiz koddur.

(bazen SWIFT kodu olarak da kullanılır);

Yürürlük Tarihi, ödeme emrinin alındığı gündür. Bankanın parasal kaynakları müşteri hesabının borcuna kaydetmeye yükümlü olduğu ve müşteri tarafından ödeme tarihi olarak belirlenen gün gerçekleşir. Ancak havalenin uygulanması için, anlaşma ve yasal mevzuat gereğince tüm şartların, hesapta yeterli kaynak bulunması da dahil olmak üzere, yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

2. Genel Hükümler

Banka, nakitsiz ödemeler yoluyla, benzersiz tanımlayıcıya göre müşterinin hesabına para kabul eder. Banka hesaptan hesaba ödemeleri ancak tekil veya çoklu yazılı ödeme emirleri ("havale" olarak anılacaktır) temelinde, Yürürlük Tarihinde hesapta kalan bakiye miktarına kadar uygular. Bir tarihte birden fazla havale varsa ve hesapta müşterinin kullanma yetkisi olan parasal kaynaklar mevcut değilse, ödeme sırasını (müşterinin bu konuda beyanda bulunmadığı durumlarda) Banka belirler.

Müşteri, hesabındaki mali kaynakları kullanırken  yürürlükteki yasal mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. Müşteri, havaleleri Bankanın onayladığı bir formda ve hesap için Bankaya verdiği imza sirkülerine göre imzalanmış olarak arz eder. Yetkili kişinin imza sirkülerine uygun imzasıyla havaleler yetki kazanır.

Banka, terörizm desteğinden şüphelenilen ülkeler listesindeki bir ülkeye, veya bu ülkenin sınırları dışında da olsa, ana kurumu terörizm desteğinden şüphelenilen ülkeler listesindeki bir ülkede bulunan bankalar ve alt birimlerine havaleyi uygulamamaya yetkilidir. Banka, alıcısı yaptırım listesinde bulunan havaleyi uygulamamaya yetkilidr.

Yurtiçi Ödemeleri:

Yurtiçi ödemeleri, Çek Cumhuriyeti topraklarında ČNB muhasebe merkezi aracılığıyla hesaplanmış Çek Kronu biriminde nakitsiz haveleler anlamına gelir.

Havaleler şu mecburi verileri içermelidir:

 • Ödeyicinin benzersiz tanımlayıcısı, yani hesap numarası ve Banka kodu.
 • Alıcının benzersiz tanımlayıcısı, yani hesap numarası ve Banka kodu.
 • Para birimi, miktar,
 • Hesaptaki kaynakları kullanmaya yetkili şahsın imza sirkülerine uygun imzası.

Yukarıda belirtilen veriler havalenin uygulanması için şarttır. Şayet bu verilerin bazıları havalede eksikse veya ilgili anlaşmanı belirlediği şartlar yerine getirilmemişse Banka havaleyi reddeder. Banka, müşteriyi havale reddi hakkında (red sebebi ve hataları düzeltmek için yapılması gerekenler de dahil olmaz üzere) faks veya e-posta ile bilgilendirecektir.

Belirtilmesi mecburi verilerin yanı sıra havaleye şu bilgiler de eklenebilir:

 • Talep edilen ödeme tarihi
 • Yasal gereklilik olan durumlarda Çek Cumhuriyeti'nde bankaları tanımlamakta kullanılan "sabit sembol" kodu
 • Çek Cumhuriyeti'nde ödemeleri tanımlamakta kullanılan "değişken sembol" kodu - en fazla 10 haneli sayısal kod
 • Çek Cumhuriyeti'nde kullanılan "spesifik sembol" kodu - en fazla 10 haneli sayısal kod
 • Alıcı için ödeme hakkında bilgi
 • Havale düzenleme tarihi

Yurtdışı Ödemeleri:

Yurtdışı ödemeleri; yurtdışı ve yurtiçine döviz havaleleri ve yurtdışına Çek Kronu havaleleri(Giden havale) ile yurtdışı ve yurtiçinden hesaba gönderilen döviz havalelerini (Gelen havale) içerir.

Yurtdışı ve Yurtiçine Döviz Havalesi ve Yurtdışına Çek Kronu Havalesi

Giden havale:

Havaleler şu mecburi verileri içermelidir:

 • Ödeyicinin benzersiz tanımlayıcısı; hesap numarası veya IBAN, açık kimliği ve adresi
 • Alıcının benzersiz tanımlayıcısı; hesap numarası veya IBAN, açık kimliği ve adresi, alıcı bankasının BIC kodu, banka adı ve adresi,
 • Para birimi, miktar,
 • Banka Ücretlerini Ödeme Yöntemi,
 • Hesaptaki kaynakları kullanmaya yetkili şahsın imza sirkülerine uygun imzası,
 • Yurtdışı bankaların spesifik talepleri.

Belirtilmesi mecburi verilerin yanı sıra havaleye şu bilgiler de eklenebilir:

 • Talep edilen ödeme tarihi
 • Havale amacı - Alıcıya bilgi notu,
 • Havale düzenleme tarihi

AEA üyesi ülkelere bu ülkelerin para biriminde yapılan havalelerde, IBAN formatında alıcı hesabı , hesap adı, BIC kodu ve alıcı bankasının adı belirtilmelidir.

Yukarıda belirtilen veriler havalenin uygulanması için şarttır. Şayet bu verilerin bazıları havalede eksikse veya ilgili anlaşmanı belirlediği şartlar yerine getirilmemişse Banka havaleyi reddeder. Banka, müşteriyi havale reddi hakkında (red sebebi ve hataları düzeltmek için yapılması gerekenler de dahil olmaz üzere) faks veya e-posta ile bilgilendirecektir.

Giden Havale - Euro Ödemeleri:

Ödeyici ve alıcının hesapları AB/AEA ülkelerinde olan, 50.000 EUR'a kadar EUR  biriminde ödemeler; Alıcı bankasının BIC - Swift kodu, SHA kodu ve işlem için özel talepler olmaksızın. (örn. Banka Bilgileri)

Havaleler şu mecburi verileri içermelidir:

 • Ödeyicinin benzersiz tanımlayıcısı; yani IBAN formatında hesap numarası, açık kimliği ve adresi
 • Alıcının benzersiz tanımlayıcısı;  IBAN formatında hesap numarası, açık kimliği ve adresi, alıcı bankasının BIC kodu,
 • Para birimi, miktar,
 • SHA ücretleri ödeme yöntemi,
 • Hesaptaki kaynakları kullanmaya yetkili şahsın imza sirkülerine uygun imzası.

Belirtilmesi mecburi verilerin yanı sıra havaleye şu bilgiler de eklenebilir:

 • Talep edilen ödeme tarihi
 • Havale amacı - Alıcıya bilgi notu,
 • Havale düzenleme tarihi

Yukarıda belirtilen veriler Euro ödemelerinde havalenin uygulanması için şarttır. Şayet bu verilerin bazıları havalede eksikse veya ilgili anlaşmanı belirlediği şartlar yerine getirilmemişse Banka havaleyi reddeder. Banka, müşteriyi havale reddi hakkında (red sebebi ve hataları düzeltmek için yapılması gerekenler de dahil olmaz üzere) faks veya e-posta ile bilgilendirecektir. Şayet havaleyle ilgili yukarıda belirtilen gereksinimlerden herhangi biri yerine getirilmemişse, Euro Ödeme değil, Giden Ödeme olarak ele alınır ve işlem görür ve Tarifeye uygun olarak ücretlendirilir.

Yurtdışından ve Yurtiçinden Döviz Havaleleri

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde Banka parayı müşterinin hesabına yatırır:

Gelen Ödeme - Muhabir banka havale tutarını bizim hesabımıza yatırır, aracı bankadan ödeme talimatları verilir. Ödeme talimatları özellikle şunları içermektedir:

 • Ödeyicinin benzersiz tanımlayıcısı; hesap numarası (IBAN), açık kimliği ve adresi
 • Alıcının benzersiz tanımlayıcısı; hesap numarası (IBAN), açık kimliği ve adresi

Gelen ödeme - Euro Ödeme - Ödeyici ve alıcının IBAN formatında banka hesap numarası veya ödeyici/alıcının hesap adı, para birimi EUR, 50.000,- EUR kadar ödemelr, AB/AEA ülkelerinden, SHA ücretini ödeme yönteminde spesifik bir talep belirtilmemiş.

Eğer "Gelen ödeme - Euro Ödeme" şartları yerine getirilmemişse, havale "Gelen Ödeme" olarak ele alınır ve Tarifeye göre ücretlendirilir.

3. Ödeme Mühletleri

3.1 Yurtiçinde Çek Kronu olarak gerçekleştirilen ödemelerde Banka, Çek Devlet Bankası'nın bankalar arası hızlı hesaplama sistemine bağlanır.

Banka Yürürlük Tarihinde parayı müşteri hesabının borcuna kaydetmekle yükümlüdür.Aksi takdirde Banka havaleyi reddeder; veya müşteriyle aralarında bu konudaki bir anlaşma mevcutsa, Yürürlük Tarihi ancak havalenin işlenmesi için gereken tüm şartlar yerine getirildiğinde uygulanır. Yurtiçi havale müşteri tarafından istenen ödeme tarihinden en az 1 (bir) banka günü önce çalışma saatleri dahilinde arz edilmelidir (Müşteri ile başka bir mühlet üzerinde mutabakata varılmadıysa).

Yurtiçi ödemelerde başka bir bankanın işlettiği hesaba gönderilen havalelerde Banka, fonları alıcının banka hesabına en geç Yürürlük Tarihinden sonraki banka gününün sonuna kadar, yani müşteri hesabının borcuna kaydedildikten sonra transfer etmekle yükümlüdür.

Müşteri, Banka içi transfer ile verilmiş bir havelenin alıcısıysa, Banka bu parayı en geç Yürürlük Tarihinden sonraki banka gününün sonuna kadar alıcının hesabına yatırmakla yükümlüdür.

Banka müşterisi başka bir yurtiçi bankadan transfer edilen havalenin alıcısıysa, Banka parayı ČNB Hesaplama Merkezine yatırıldıktan sonra geciktirmeden müşteri hesabına yatırmakla yükümlüdür.

3.2 Banka, yurtdışı ödemeler çerçevesinde, SWIFT sistemi aracılığıyla alıcı hesaplarına yatırmak için muhabir bankalar ağını kullanır.

Banka, döviz ödemelerinde Yürürlük Tarihi gününde dövizi müşteri hesabının borcuna kaydetmekle yükümlüdür.  Aksi takdirde Banka havaleyi reddeder; veya müşteriyle aralarında bu konudaki bir anlaşma mevcutsa, Yürürlük Tarihi ancak havalenin işlenmesi için gereken tüm şartlar yerine getirildiğinde uygulanır. Yurtiçi döviz havalesi veya yurtdışı ödemeleri müşteri tarafından istenen ödeme tarihinden en az 1 (bir) banka günü önce çalışma saatleri dahilinde arz edilmelidir (Müşteri ile başka bir mühlet üzerinde mutabakata varılmadıysa).

Yurtdışı havaleleri ve yurtiçi döviz havaleleri Yürürlük Tarihinden (paranın müşteri hesabından çekilmesinden) itibaren en fazla iki banka günü içerisinde alıcı banka hesabına yatırılır.

Yurtdışı havaleleri, para Bankaya aktarıldıktan sonra (hesabına yatırıldıktan) sonra ve Banka  havale meblağını müşterinin hesabına yatırmak için gerekli tüm belgeleri elde ettikten sonra en kısa süre içinde veya AEA dışında bir para birimi söz konusuysa Bankanın hesabına yatırıldığının ertesi banka gününün sonuna kadar müşterinin hesabına yatırılır.

3.3 Müşteri, havaleyi  iptal etmek için en geç Yürürlük Tarihinden bir banka günü öncesinde çalışma saatleri içinde Bankaya bildirmelidir.

Banka Çalışma Saatleri Banka merkez ofisinde ve www.ceb.cz internet sitesinde belirtilmiştir.

4. Ödeme İşlem Fiyatları

Banka, hesabı yürütme, döviz işlemleri, verilen hizmetler ücretleri ve ödeme işlemleri ile ilgili gerçek giderleri müşteriye fatura etme hakkına sahiptir (Belgenin devamında "Hizmet Ücreti" olarak anılacaktır). Hizmet Ücreti, Bankanın Hizmet Tarifesinde ("Tarife" olarak anılacaktır) belirtilmiş, veya tarafların anlaşması temelinde belirlenmiştir. Banka, hizmet karşılığı ödeme belgelerinde açıkça belirtilmemişse, müşteri talebi üzerine hizmet karşılığı ödeme için teyit belgesi vermekle yükümlüdür. Banka, Hizmet Ücreti için alacaklarını karşılamak için, müşterinin hesaptan ödenecek alacaklarına mahsup etmek ve hesaptaki fonları alacaklarını karşılamak için kullanmaya yetkilidir.

Banka Ücretlerini Ödeme Yöntemi:

AEA dışındaki ödeme işlemlerinde müşteri ve ödeyici, havale işlem ücretini veya bir kısmını alıcının ödeyeceğini belirleme hakkına sahiptir.  Havale formunda şu seçenekler mevcuttur:

i) BEN yöntemiyle ödeme: Lehtar gerçekleşen transferin tüm masraf ödemelerini karşılar ve havaleden Banka Tarifesi uyarınca masraf giderlerinin düşüleceğini ve ayrıca lehtarın bankasının ve aracı bankaların ücretlerinin de alınabileceğini onaylar.

ii) SHA yöntemiyle ödeme: Müşteri gerçekleşen transfer için Tarife uyarınca ücreti karşılar ve aynı zamanda aracı bankalar ve lehtarın bankasının ücretleri lehtarın borcuna yazılır, veya havale tutarından düşülür.

iii) OUR yöntemiyle ödeme: Banka, aracı bankalar ve lehtar bankasının ücretlerini Müşteri karşılar. Lehtar, müşteri tarafından havale edilen tam meblağı alır;

AEA dışına havalelerde müşteri, havale emri temelinde ödeyicinin karşılaması gereken harçları, ödeyici transfer gerçekleştikten itibaren 3 ay içerisinde karşılamazsa ödemekle yükümlüdür.

AEA çerçevesinde ve döviz çevrimi gerektirmeyen AEA ülkelerinin para birimlerinde olan havalelerde havale ücretleri kısmen müşteri, kısmen lehtar tarafından, yani SHA şeklinde karşılanır.Banka bu havalelerde Müşterinin OUR veya BEN seçimini mecburi SHA yöntemine değiştirmeye yetkilidir. Ancak Banka, havale tutarından bu fiyatı düşmeye yetkili değildir.

AEA çerçevesinde ve döviz çevrimi gerektiren AEA para birimlerindeki havalelerde, müşteri SHA veya OUR ödeme yöntemini seçebilir. Müşteri OUR seçeneğini tercih ederse, havale ile ilgili masrafları müşteri karşılar. Ancak Banka, havale tutarından bu fiyatı düşmeye yetkili değildir.

5. Döviz Hesapları İçin Kullanılan Kurlar

Aynı müşteri için (gelen ve giden ödemeler çerçevesinde) döviz çevrim işlemlerinde, işlemin yapıldığı gün, yani ücretin müşteri hesabından havale edildiği veya aksine müşteri hesabına yatırıldığı gün geçerli olan ČEB döviz alım kuru ("ČEB kuru" olarak kısaltılacaktır) aşağıdaki şekilde kullanılır:

a) Döviz hesabından havale edilen Çek Kronu ödemeleri ČEB "Döviz Alım" kuruna göre hesaplanır;

b) Çek Kronu hesabından havale edilen Çek Kronu dışında para birimlerinde ödemeler, ČEB "Döviz Satış" kuruna göre hesaplanır;

c) Döviz hesabından Çek Kronu dışındaki para birimlerinde ödemeler, ČEB "Döviz Satış" kuruna göre Çek Kronuna, "Döviz Alım" kuruna göre hesabın yürütüldüğü para birimine çevrilir;

d) Döviz hesabına gelen Çek Kronu havaleleri ČEB "Döviz Satış" kuruna göre hesaplanır;

e) Çek Kronu hesabına havale edilen döviz ödemeleri, ČEB "Döviz Alım" kuruna göre hesaplanır;

f) Döviz hesabına gelen Çek Kronu dışındaki para birimlerinde havaleler, ČEB "Döviz Alım" kuruna göre Çek Kronuna, "Döviz Satış" kuruna göre hesabın yürütüldüğü para birimine çevrilir;

Döviz Kuru Banka merkez ofisinde ve www.ceb.cz internet sitesinde belirtilmiştir.

6. Havale Sonrası Bilgilendirme

Banka müşteriyi yazılı olarak, cari hesap anlaşmasında veya destekli finansman sözleşmesinde cari hesap durumu, yani cari hesaptaki bakiye ve gerçekleşen transferler çerçevesinde  belirlenen zaman aralıklarında ödeme işlemleri hakkında hesap ekstresi aracılığıyla (gelen/giden ödemeler, Euro Ödemeler ve banka dahilinde gerçekleşen iç transferler) bilgilendirir.

7. Şikayet ve İhtilaf Prosedürleri

Müşteri, hesap ekstresi eline geçtikten sonra havale bilgilerinin, bakiye durumunun, ödemelerin gerçekleşmesinin doğruluğunu kontrol etmekle ve olası hataları ve uygulanabilir havalelerin gerçekleşmemesini veya mahsup edilmemesini Bankaya geciktirmeden bildirmekle yükümlüdür.

Müşteri hata şikayetlerini yetkili Banka çalışanına - hesap sorumlusuna iletir. Hesap sorumlusu talebi inceler ve Banka uzman bölümleriyle işbirliğinde reklamasyonu değerlendirir. Şikayetin haklı olduğu durumlarda geciktirmeden gerekli düzeltmeleri uygular.

Banka ve müşterileri arasındaki ihtilaflarda, müşteriler finansal arabulucuya başvurabilir. Ödeme hizmetleri sunucusu ve kullanıcısı arasındaki ihtilafları çözen kurum, tadil edilmiş şekliyle 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe giren 229/2002 sayılı Finansal Arabuluculuk Yasası uyarınca faaliyet gösterir. Müşterinin mahkemeye başvurma ve Çek Devlet Bankası ČNB'ye şikayet verme hakkı mahfuz kalır.

Şikayet ve reklamasyon kuralları Banka merkezinde ve www.ceb.cz internet sitesinde yayımlanmıştır.

8. Kapanış Hükümleri

İşbu "Česká exportní banka, a.s. Ödeme İşlemleri Şartları" belgesi 1.7.2014 yürürlüğe girmiş olup, müşterilerimiz için Banka merkezinde ve www.ceb.cz internet sitesinde yayımlanmıştır.