Şikayetler

České exportní banka, a.s. nin
şikayet ve ürün değişimi kuralları

Şikayet veya ürün değişimi talebini sadece aşağıdaki koşulların gerçekleştiğini düşünen gerçek veya tüzel kişiler yapabilir (bundan sonra sadece „yetkili kişi“ veya „dilekçe veren“):

a) Česká exportní banka, a.s. nin (bundan sonra sadece „ČEB“) yapılan sözleşmedeki sorumluluklarını veya hukuki talimatlardan ileri gelen sorumluluklarını yerine getirmediği ve dolayısıyla da haklarının ihlal edildiği,

b) haklarının ve çıkarlarının korunmasını isteyen veya kendi çıkarı doğrultusunda çalışanların yetersiz davranışlarına atıfta bulunan ve bunun giderilmesini isteyenler.

1. Şikayet ve ürün değiştirme talebinin iletilmesi şekli

ČEB şikayet ve ürün değiştirme taleplerini (bundan sonra sadece „dilekçe verme“) aşağıdaki şekillerde kabul eder

yazılı olarak bu adreste:

elektronik bu adreste:

veri kutusu yoluyla:

Česká exportní banka, a.s.
dilekçe verme gişesi
P.O. Box 870
Vodičkova 34
111 21 Praha 1

podatelna@ceb.cz

ID: 4aydj3q

2. Dilekçe verildiğinde olması gerekli veriler

1) Dilekçeyi veren kişilerin verileri (gerçek kişi: adı ve soyadı, doğum tarihi; tüzel kişi: ticari firma/adı, ID no)
2) irtibat adresi, firma adresi, iletişimin hızlandırılması için telefon veya e-mail
3) itiraz edilen aşama, şikayet konusu/olayı tanımı
4) şikayet konusu olan çalışan görevlinin adı veya bağlı olduğu bölüm
5) ürün tanımı (örneğin sözleşme numarası, hesap numarası vb.)
6) alakalı ekler veya belgeler (örneğin hesap dökümü, ödeme emri kopyası, sözleşme vb.)

Eğer şikayet dilekçesi gerekli tüm bilgileri içermezse ČEB yetkili kişiden belirlenen sürede bu bilgileri vermesini talep edebilir. Eğer dilekçe veren tarafından ČEB tarafının birlikte çalışma talebi varsa ČEB bu talebe olumlu yanıt vermekle yükümlüdür.

3. Dilekçenin red edilmesinin sebepleri, zaman aşımı süreleri ve hakkın kaybolması

Eğer söz konusu şeyler hakkında mahkeme karar vermişse veya aynı konu daha öncesinden zaten mahkemedeyse dilekçe kabul edilmeyecektir. Yetkili kişi belirtilen konularda bilgilendirilecektir.

Yetkili kişi zararın ve kusurun oluştuğu düşünüldüğü andan itibaren ancak en geç konusuna ait sözleşme ve kanuni talimat maddelerince belirlenen süre içerisinde ve aynı zamanda zaman aşımı süresi bitmeden şikayet ve itirazını yapmalıdır.

Zararın karşılanması ve tazminat haklarını yetkili kişi zararın oluştuğunu düşündüğü ve zarara sebep olan kişiyi belirlediği günden itibaren üç yıl içinde ČEB den talep edebilir. Bu süre zararın oluştuğu günden sonraki en geç 10 yıla kadar biter. ČEB zaman aşımına uğramış konularda hak sunmaz.

4. Dilekçenin halledilme süresi

Ödeme hizmetleri: Dilekçe alındıktan sonra 15 güne kadar halledilir. Eğer bu sürede cevap vermek için ČEB 'in iradesi dışında bir engel varsa bu durum ve söz konusu engel yetkili kişiye bildirilecek ve ČEB en geç dilekçe verildikten sonraki 35 gün içinde cevap verecektir.

Diğer dilekçe talepleri: Ödeme hizmetleri ile alakalı olmayan diğer dilekçeler genellikle 30 takvim gününe kadar halledileceklerdir.

Eğer ČEB bu sürelere uyamayacaksa yetkili kişi yazılı olarak sebepleriyle birlikte süre uzatımı ve yeni dilekçe halletme süresi konusunda bilgilendirilecektir.

Dilekçenin halledilmesi süresine araştırma için gerekli yetkili kişinin düzeltmeleri veya takviyeler yapma süreleri ve yetkili kişiden veya üçüncü şahıslardan ek belge alma süreleri katılmaz.

5. Dilekçeyi cevaplama şekilleri

Dilekçe sahibine cevap verilmesi için kanuni düzenlemeler başkaca bir araç gerektirmediği sürece dilekçe verildiğinde talep edildiği şekilde veya ČEB ile dilekçe veren arasında önceden belirlenen iletişim aracı vasıtasıyla sunulacaktır. Anonim şekilde dilekçe verildiğinde dahili olarak onaylamadan geçirilir, geçerli sebeplerde ČEB düzeltme önlemleri alacaktır, ancak anonimiteden dolayı araştırma sonucu adrese gönderilmez ve kamuya bildirilmez.

6. Çözüm masrafları

Dilekçenin halledilmesinde ČEB tarafından hiç bir ücret talep edilmeyecektir.

7. Appeal Possibilities

Eğer yetkili kişi dilekçenin çözüm sürecinden memnun değilse bu sonuca karşı itiraz hakkına sahiptir. ČEB, itiraz süresi olan 30 gün içinde konuyu inceler ve ČEB genel müdürü yetkili kişiyi bu durum hakkında bilgilendirir.

Yetkili kişi dilekçenin çözüm sürecinden memnun değilse kanuni süre içerisinde Çek Cumhuriyeti Finans Hakemliğine www.finarbitr.cz) veya Düzenleyici pozisyonunda olan Çek Merkez Bankasına (www.cnb.cz) başvurabilir.

8. Final Provisions

Bu Kurallar 15. 8. 2018 tarihinde etkinleşecektir. Kurallar ČEB 'in kamuya açık belgelerde ilan edilmiştir, yukarıda verilen adreste ČEB resepsiyonunda ulaşılabilirlerdir, aynı zamanda onun internet sayfalarında yayınlanmışlardır www.ceb.cz.

 

Yukarı