Geçmiş

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) 1995 yılında, 21/1991 sayılı banka kanunu uyarınca banka olarak kuruldu.ČEB, Çek Devlet Bankası'nın vermiş olduğu onay temelinde 1 temmuz 1995 tarihinde faaliyete geçti.  Sübvansiyonlu finansman alanında Çek Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'nın, banka lisansı ile ilgili tüm konularda Çek Devlet Bankası'nın  denetimine tabidir.

ČEB'nin temel görevi, 58/1995 sayılı yasa uyarınca  ihracatı desteklemek ve  devlet teşvikli ihracat kredileri için uluslararası piyasalarda mevcut olağan şartlar altında sübvansiyonlu finansman sağlamaktır. Bu şartlar OECD mutabakatında belirtilmiş olup, ČEB kanunen mutabakat kurallarına uymaya yükümlüdür.

ČEB, başka ülkelerdeki örneklerine benzer şekilde Çek Cumhuriyeti finans altyapısının standart bir parçası haline gelmiştir. Kısa süre içinde kuruluş sebebini yerine getirmek, yani firmalarımızın eskiden uluslararası ihalelerde rakip firmalara kıyasla sahip olduğu dezavantajı giderecek ihracat kredisi finansman koşullarını oluşturmak için önemli adımlar atmıştır.

Henüz yeni kurulduğu 1995 yılında ČEB, kurucularının ve daha da önemlisi Çek ihracatçılarının beklentilerini karşılayabilmek için gerekli temel koşulları yerine getirmiştir. ČEB, gerek ihracatçılar, bankalar ve uluslararası kurumlar, gerekse kaynak sağlama alanında yatırımcılar nezdinde farkındalık yaratmıştır.

Kuruluşundan itibaren, ilgili uluslararası yapılara katılmaya, bankalar ve uluslararası kurumlar ile bağlantılar kurmaya büyük önem vermiştir.

Yukarı