Banka Profili

Česká exportní banka a.s. (ČEB) (Çek İhracat Bankası), doğrudan ve dolaylı ihracatı desteklemek üzere uzmanlaşmış devlete ait bir bankacılık kurumudur. 1995 yılında kurulan Çek İhracat Bankası, Çek Cumhuriyeti ihracatı destekleme politikasının ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

ČEB'nin görevi, Çek Cumhuriyeti'nin genel rekabet yeteneğini arttırmak amacıyla Çek ihracatçılarını desteklemek ve küresel olarak Çek Cumhuriyeti'nin daha tanınır kılmaktır.

ČEB ihracat ile ilgili finansman hizmetleri sunmaktadır. Banka, gerek Çek firmalarının büyük ihracat projeleri, gerek daha küçük projeler ve kısmi tedarikler konularında uzun yıllık tecrübelere sahiptir. Bugünkü müşterilerinin büyük çoğunluğu Çek ihracatçıların ticaret ortakları olan yurtdışındaki alıcılardır. Böylelikle Çek ürün ve hizmetleri fiyat ve kalitelerinin yanı sıra artı bir cazibe kazanmaktadır.

Banka ihracat finansmanı ürünlerinin çok yönlü olmasına büyük önem göstermektedir. Son zamanlarda ürün ve hizmet ihracatının yanı sıra, yurtdışındaki mühendislik ve altyapı projelerini de finanse etmektedir. Aynı zamanda yapılandırılmış ve proje bazlı finansman modelleri de gerçekleştirmektedir. Çek yatırımcılara yurtdışında yeni üretim kapasiteleri inşa etmek veya yurtdışı firmalar ile sermaye ve yatırım ortaklıklarına girmek için uygun şartlarda finansman sağlamaktadır. Česká exportní banka, aynı zamanda ihracat ile bağlantılı küçük ve orta boy şirketlerin finansmanı alanında da hizmetlerini büyük ölçüde genişletmiştir. ČEB tüketici kredileri vermez ve hiç bir zaman ürünlerini telefon vasıtasıyla teklif etmez!

Česká exportní banka'nın Stratejik Vizyonu

Česká exportní banka a.s.'nin 2014 ila 2018 dönem planı, bankanın işleyişinde 2018 yılına kadar stratejik bir çerçeve belirleyip, gelecek yönelim alanları konusunda genel bir vizyon çizmekte ve Çek Cumhuriyeti'nin rekabet kapasitesi ve ihracat destekleri alanındaki devlet konseptlerine bağlı olarak temel hedefler belirlilemektedir.

Bankanın genel stratejisi, faaliyetleri ve gelişim perspektifi açısından anahtar kabul edilen on temel alan oluşturmaktadır. Bunlar işlevsel stratejiler şeklinde parçalara ayrılmış ve her biri, bankanın orta vadeli hedeflerini yerine getirmek için gerekli önlem ve araçları belirlemektedir.

Tüm ČEB faaliyetleri WTO (World Trade Organization - Dünya Ticaret Örgütü) kuralları, İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin ilgili tavsiyeleri ve Avrupa Birliği direktiflerine bütünüyle uymaktadır.

Česká exportní banka, a.s. (Çek İhracat Bankası), 256/2004 sayılı kanunun 123. maddesi uyarınca, AB üyesi ülke adına sermaye piyasasında etkindir ve Çek Cumhuriyeti yasasının II. ve V. başlıkları uyarınca yükümlülüklerini yerine getirir.

ČEB, ticaret siciline kayıt olduğu 1 mart 1995 tarihinde kuruldu ve merkez adresi Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, Posta Kodu 111 21'dir. Telefonu +420 222 843 111, faks numarası +420 224 211 266 ve e-posta adresi ceb(kuyruklu a)ceb.cz. Prag Şehir Mahkemesi Ticaret Sicilinde bölüm B, kayıt no. 3042 altında kayıtlıdır.

Yukarı