Obsah Menu Vyhledávání

Jazyková verze

  •  Čeština
  • English
  • Русский

Oznámení klientům v souvislosti s dopady epidemie koronaviru

Vážení obchodní partneři,

s účinností od 17. dubna 2020 platí Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 („Zákon“).

Pokud se Vaše společnost jako dlužník České exportní banky, a.s. („ČEB“) rozhodne využít možnosti oznámit  ČEB, že s ohledem na negativní ekonomický dopad pandemie COVID-19 na Vaší společnost máte ve smyslu Zákona v úmyslu využít odkladu splátek jistiny ve vztahu k úvěrům Vám poskytnutým ze strany ČEB, použijte laskavě formát Oznámení.

Vyplněné a Vámi podepsané Oznámení (scan) zašlete emailem na Relationship Managera, který je Vaším primárním kontaktem v ČEB a následně poštou k jeho rukám. Od obdržení emailové zprávy s Oznámením začínají běžet lhůty stanovené Zákonem. Po obdržení Vašeho Oznámení budete kontaktování Vaším Relationship Managerem za účelem koordinace následných kroků.

V situaci vyvolané dopady pandemie COVID 19 je ČEB Vaším spolehlivým partnerem při řešení Vašich stávajících potřeb i nových vývozních záměrů.

ČEB nabízí exportérům pomoc a zvýhodněné podmínky

Tiskové zprávy

Praha, 17. 3. 2020 - Česká exportní banka (ČEB) v době virové pandemie poskytuje klientům veškeré služby v plném rozsahu a ve spolupráci s exportní pojišťovnou EGAP nyní nabízí finanční produkty a služby za zvýhodněných podmínek. ČEB je připravena pomoct všem exportérům, bez ohledu na velikost firmy, poskytnutím produktů, které podpoří vývoz českého zboží do zahraničí: 

Předexportní financování – pokud začínáte připravovat výrobu pro exportní zakázku, ale potřebujete prostředky na nákup materiálu, pořízení nového stroje a vybavení nebo pokrytí mzdových nákladů. 

Financování vašeho zahraničního odběratele – poskytneme úvěr i Vašim zahraničním odběratelům, kteří mají zájem o Vaše výrobky a služby a hledají vhodnou formu financování pro jejich nákup. 

Odkup pohledávek – pokud potřebujete snížit objem pohledávek v účetní bilanci, zvýšit likviditu bez nutnosti čerpání dalšího úvěru nebo prodloužit Vašim odběratelům splatnost pohledávek. 

Bankovní záruky – nabízíme řadu záručních produktů, které Vám pomou např. uvolnit cash-flow při nákupu zásob od Vašich zahraničních dodavatelů nebo v případě, kdy nechcete čekat na poslední část platby za Vámi dodané zboží (tzv. zádržné) a rádi byste dostali zaplacenou celou částku hned. 

Zaměstnanci ČEB jsou k dispozici na svých telefonních číslech i mailových adresách. V nutných případech – pokud to podmínky dovolí – jsou možná i osobní jednání.

Ing. Jaroslav Výborný, MBA zvolen předsedou Představenstva a generálním ředitelem České exportní banky, a.s.

Nahoru

Praha, 2. 7. 2020 – Valná hromada dne 30. 6. 2020 zvolila Ing. Jaroslava Výborného, MBA členem Představenstva České exportní banky, a.s., a to s účinností ke dni 2. 7. 2020. Představenstvo České exportní banky, a.s., na svém zasedání dne 2. 7. 2020 zvolilo pana Ing. Jaroslava Výborného, MBA předsedou Představenstva a generálním ředitelem České exportní banky, a.s. a pana Ing. Emila Holana místopředsedou představenstva České exportní banky, a.s.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY