Rating ČEB

Česká exportní banka, a.s., získala od ratingové agentury Standard and Poor‘s ratingové hodnocení AA-. Kreditní rating ČEB, a.s., odráží vysokou solventnost společnosti a zajišťuje přístup k široké investorské základně pro financování úvěrových aktivit.

Mezi silné stránky ČEB patří přímé vlastnění státem a státní záruka za závazky ze splácení získaných finančních zdrojů a za závazky z ostatních operací na finančních trzích, transparentní pravidla pro poskytování státní podpory vývozu, pojištění vývozních úvěrových rizik EGAP s minimálním reziduálním rizikem vyúsťující v dobrou kvalitu aktiv, vysoká kapitálová přiměřenost a dlouhodobě stabilní finanční situace ČEB.

Standard & Poor's

Outlook

STABLE

Foreign Currency LT Debt

AA-

Local Currency LT Debt

AA

Foreign Currency ST Debt

A-1+

Local Currency ST Debt

A-1+Nahoru