MiFID

V souladu s ustanovením Zákona o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů provádí Česká exportní banka kategorizaci svých zákazníků. Smyslem kategorizace je zajištění přiměřené míry ochrany každému zákazníkovi při poskytování investičních služeb.

Pravidla kategorizace