Dokumentární platby

 • Požaduje váš zahraniční odběratel, aby banka uvolnila prostředky až po splnění podmínek dodávky?
 • Chcete si ponechat kontrolu nad zbožím až do jeho zaplacení?
 • Potřebuje prodloužit odběrateli dobu splatnosti, ale zároveň minimalizovat riziko nezaplacení?
 • Požaduje váš subdodavatel kvalitní zajištění vašeho platebního rizika?
 • Máte zájem vyjednat si výhodnější podmínky kontraktu, protože obchodnímu partnerovi poskytnete kvalitní platební zajištění?

ŘEŠENÍM JE DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV OD ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY


Dokumentární akreditiv je neodvolatelný písemný závazek banky zaplatit určenou částku po splnění podmínek stanovených v akreditivu na základě dohody mezi odběratelem/kupujícím a dodavatelem/prodávajícím. Vašemu odběrateli dává dokumentární akreditiv jistotu, že výplata určené částky nebude provedena, dokud jako dodavatel nesplníte sjednané (akreditivní) podmínky. Vám dává dokumentární akreditiv jistotu, že po splnění akreditivních podmínek dostanete za dodané zboží nebo služby zaplaceno. Pro akreditivní transakce platí jednotná mezinárodní pravidla, a proto se jedná o jeden z nejlépe propracovaných platebních instrumentů, který významně omezuje obchodní rizika.

Rádi vám pomůžeme vybrat nejefektivnější způsob zajištění vašeho konkrétního obchodního případu. Aktuálně poskytujeme:

 • Avizování exportního akreditivu – příkazcem akreditivu je zahraniční dovozce, beneficientem český exportér; ČEB pomůže s kontrolou akreditivních dokumentů a přijetím platby.
 • Potvrzení exportního akreditivu – příkazcem akreditivu je zahraniční dovozce, beneficientem český exportér; ČEB převezme rizika banky vystavující akreditiv a proplatí vyhovující akreditivní dokumenty již po předání do ČEB.
 • Vystavení importního akreditivu (včetně tuzemského akreditivu) – příkazcem akreditivu je český vývozce uskutečňující nákup (dovoz) zboží a služeb pro účely následného vývozu, beneficientem tuzemský (nebo zahraniční) dodavatel; ČEB se zaváže zaplatit dodavateli, budou-li jím předloženy vyhovující akreditivní dokumenty.
 • Vystavení či avizování Stand-by akreditivu – zajištění různých typů závazků z kontraktu; jde o obdobu bankovní záruky.


Nabízíme vám víc:

 • Při spolupráci s Českou exportní bankou získáte i odborné poradenství při přípravě návrhů akreditivů a konzultace zkušených odborníků k akreditivním dokumentům.
 • Zahraniční společnosti – tedy právnické osobě se sídlem v zahraničí, kterou česká právnická osoba ovládá – umíme poskytnout veškeré produkty z naší nabídky, včetně úvěrů, záruk, a odkupů pohledávek.