Profil banky

Profil banky
  • Jsme specializovaná bankovní instituce, součást systému státní podpory exportu a ekonomické diplomacie.
  • Pomáháme budovat povědomí o České republice v zahraničí a posilovat mezinárodní konkurenceschopnost českých firem.
  • Jako reprezentant dobrého jména České republiky postupujeme vždy obezřetně, transparentně a s akcentem na nejvyšší etické a profesní standardy.
  • Zaměřujeme se na teritoria s vysokým potenciálem a na těžko dostupné, ale rychle rostoucí trhy. Napomáháme diverzifikaci českého exportu a poskytujeme českým firmám poradenství a know-how o zahraničních trzích.
  • Nabízíme širokou paletu produktů a řešení jak pro vývoz výrobků, služeb a technologických celků, tak pro investice a expanzi českých firem v zahraničí.
  • Rozumíme individuálním potřebám exportérů a umíme najít řešení „šité na míru“ pro konkrétní exportní transakci. Při naplňování potřeb českých firem úzce spolupracujeme s komerčním bankovním sektorem.
  • Od roku 1995 jsme podpořili české exportéry v 94 zemích světa a vývoz v objemu přesahujícím 390 miliard korun.

Neváhejte se na nás obrátit. Garantujeme individuální přístup.

ČEB vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. března 1995 a její sídlo je Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21. Telefonní spojení +420 222 841 100, faxové spojení +420 224 211 266 a e-mail ceb@ceb.cz. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042.