Často kladené dotazy

Jaké je požadováno zajištění pro poskytované financování ČEB?

Poskytnutí financování ČEB je podmíněno sjednáním zajištění, pokud není sjednáno pojištění vývozních úvěrových rizik Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. Zajištění je požadováno také v případě, kdy je pojištění vývozních úvěrových rizik sjednáno s jinou exportní pojišťovnou, než EGAP.

ČEB využívá všech standardních zajišťovacích prostředků. Forma zajištění musí být přijatelná pro ČEB. Financování poskytuje ČEB výlučně v souvislosti s vývozem.

Komu jsou produkty ČEB určeny?

Naším cílem je posilovat konkurenceschopnost českých firem na zahraničních trzích. Proto již od roku 1995 poskytujeme českým vývozcům, výrobcům a investorům široké portfolio finančních produktů a služeb souvisejících s vývozem a investicemi do rizikovějších teritorií a na nové perspektivní trhy. Nově také umíme podpořit české firmy, které investují do modernizace a posilování své mezinárodní konkurenceschopnosti.

Jak se stanovuje cena úvěru?

U krátkodobého financování:

  • pohyblivá úroková sazba stanovená na základě referenční úrokové sazby LIBOR nebo EURIBOR pro příslušné období a smluvní měnu, navýšená o rizikovou přirážku závislou na ratingu dlužníka + poplatky za služby spojené s úvěrem

U dlouhodobého financování:

  • pevná úroková sazba minimálně ve výši CIRR , závazková provize, poplatek za správu úvěru, poplatek za přípravu smluvních dokumentů (pro úvěry na financování vývozu a úvěry na financování investic), přímé náklady
  • pohyblivá úroková sazba odvozená od sazby CIRR (minimálně však ve výši CIRR), poplatek za správu úvěru, poplatek za přípravu smluvních dokumentů (pro úvěry na financování vývozu a úvěry na financování investic), přímé náklady

Jak dlouho obvykle trvá vyřízení úvěru?

Neexistuje jednoznačná odpověď - skoro každý obchodní případ klientů ČEB je specifický a nelze a priori stanovovat nějakou lhůtu, kterou by za všech okolností bylo možno dodržet. Při včasném předání veškerých potřebných podkladů činí obvyklá doba vyřízení úvěru u relativně jednodušších, standardních případů do 2 měsíců, tato doba se však může lišit se stoupající složitostí obchodního případu.

Provádí ČEB politiku boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu?

Ano, v souladu se Zákonem č. 235/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu