Bankovní záruky

Bankovní záruky | Za nabídku | Za vrácení akontace | Za dobré provedení smlouvy | Za uvolnění zádržného | Za záruční dobu | Platební záruka


  • Požaduje váš zahraniční odběratel garanci, že zakázku dodáte v dohodnuté kvalitě či množství?
  • Máte zájem vyjednat si výhodnější podmínky kontraktu, protože obchodnímu partnerovi poskytnete kvalitní zajištění svých závazků?
  • Požaduje váš dodavatel záruku, že mu zaplatíte za nakoupené zboží a služby související s vaším následným vývozem?

ŘEŠENÍM JSOU BANKOVNÍ ZÁRUKY OD ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY


1. Komu jsou bankovní záruky určeny:

  • Právnické osobě se sídlem v ČR jako příkazci.


2. Účel:

Bankovní záruka je univerzální zajišťovací instrument, který slouží k zajištění závazků vyplývajících ze smluvních vztahů mezi obchodními partnery. Díky bankovním zárukám od České exportní banky můžete poskytnout svým obchodním partnerům kvalitní zajištění a zmírnit rizika při obchodování.

Česká exportní banka nabízí širokou paletu přímých i nepřímých bankovních záruk, a to jak do zahraničí, tak v tuzemsku (za subdodavatele ve prospěch vývozců). V návaznosti na parametry konkrétní vývozní transakce vám umíme nabídnout vystavení platebních i neplatebních záruk, a to na základě individuálních i rámcových smluv.

Rozumíme vašim potřebám a garantujeme individuální přístup. Pomůžeme vám vybrat vhodný typ záruky a naformulujeme její text s ohledem na specifické parametry vývozní transakce a teritoria. Umíme také posoudit text záruk vystavených ve váš prospěch a možná rizika z nich plynoucí.


3. Poskytované bankovní záruky:


4. Podíl zboží a služeb českého původů ve vývozní transakci:

Při poskytování bankovních záruk sledujeme podíl zboží a služeb českého původu ve vývozní transakci, který se řídí následujícími pravidly:

Maximální objem poskytované bankovní záruky1Minimální výše českého podílu na objemu Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz
do 100 mil. Kč (včetně) není uplatňována
nad 100 mil. Kč až do 500 mil. Kč (včetně) 30 %
nad 500 mil. Kč 50 % (výjimečně až 20 %)

1 Objem individuální bankovní záruky / dílčí bankovní záruky ze schváleného rámce


5. Nabízíme vám víc:

Zahraniční společnosti – tedy právnické osobě se sídlem v zahraničí, kterou česká právnická osoba ovládá – umíme poskytnout veškeré produkty z naší nabídky, včetně úvěrů, odkupů pohledávek a dokumentárních akreditivů.