Obecně závazné legislativní předpisy

Činnost České exportní banky, a.s. (dále jen „ČEB“) se řídí zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zvláštními předpisy upravujícími bankovnictví. Její specifická činnost, t.j. poskytování podpořeného financování, se řídí zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Státem podporované financování je poskytováno v souladu s nařízením EU o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů. Více informací zde.

Aktuální informace o vývoji mezinárodních sankcí zveřejňuje průběžně Finanční analytický úřad na svých stránkách, kde také poskytuje stanoviska a odkazy na příslušné metodické postupy: http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html.

Hlavní právní předpisy, kterými se Česká exportní banka při své činnosti řídí, jsou součástí této Výroční zprávy.