Agregáty ES Group s podporou ČEB pomohou zvýšit bezpečnost jaderných elektráren ve světě

1 úno
Provoz jaderných reaktorů ve třetích zemích bude bezpečnější a to s přispěním českých technologií. Za podpory České exportní banky (ČEB) dodá tuzemská společnost Energy Safety Group (ES Group) do arménské jaderné elektrárny Metsamor šest kusů mobilních dieselgenerátorů v hodnotě téměř 3 milionů eur. Ty mají zajistit bezpečný provoz elektrárny v případě výpadku elektrické energie. Dodávka je součástí takzvaných „post-fukušimských“ opatření, které ve třetích zemích financuje Evropská unie prostřednictvím Evropské komise.

ilustrační obrázek

Českým exportérům pomáháme financovat zakázky na náročných trzích jako Arménie, a tento případ je navíc unikátní spoluprací Evropskou unií. Česká exportní banka podpořila projekt vystavením záruky za dobré provedení díla, jejímž beneficientem je právě Evropská komise. Projekt je plánován na délku dvou let a už teď pracujeme na dalších obchodních případech ze série „post-fukušimských“ opatření. Pro rok 2022 počítáme s podporou takových projektů v objemu kolem 10 milionů eur,“ vysvětluje předseda představenstva České exportní banky Jaroslav Výborný.

ES Group se specializuje na přípravu, podporu a realizaci projektů v oblasti jaderné energetiky. Do zakázky v Arménii vstupuje v česko-ukrajinském konsorciu. „Dieselgenerátorové stanice budou plnit funkci záložního zdroje v případě náhlého výpadku všech ostatních zdrojů napájení elektrárny. Ten může být způsoben například při havárii nebo seismické události. V tom případě je potřeba zabezpečit napájení pro systémy zajišťující chlazení reaktoru a právě k tomu slouží naše technologie.,“ uvádí Tomáš Rozsypal, projektový manager ES Group.

Evropská unie přistoupila k financování projektů zvyšujících bezpečnost jaderných elektráren ve třetích zemích v návaznosti na události v japonské jaderné elektrárně ve městě Fukušima. V roce 2011 tehdy vlna tsunami způsobila nejhorší jadernou katastrofu od havárie elektrárny v ukrajinském Černobylu v roce 1986.

 

ES Group Europe s.r.o.

Je partnerem známých světových společností v oblasti jaderné energetiky, se kterými iniciuje, připravuje a realizuje projekty související s implementací systémů prevence a zvládání těžkých havárií v rámci tzv. „post-fukušimských“ opatření. Mezi ně patří například: snížení koncentrace vodíku v hermetickém obalu reaktoru v případě nadprojektových havárií, zavedení systému pohavarijního monitorování, systém nuceného snižování tlaku z kontejnmentu reaktoru, zaslepení ionizačních komor reaktoru a další.

 

Česká exportní banka, a.s.

Poskytuje českým vývozcům peníze a poradenství pro export do rizikovějších teritorií a na nové trhy. Banka vznikla v roce 1995. Od té doby podpořila přes 1800 obchodních případů ve více než 90 zemích světa v objemu přesahujícím 380 miliard korun. V současné době financuje výstavbu letišť v Senegalu, největší projekt českých firem v Africe za poslední desetiletí a svým financováním se podílí například i na vývoji českého cvičného proudového letounu.