Nakopli jsme byznys - v České exportní bance pomáháme financovat vývoz, investice, provozní potřeby i akvizice

10 čvn
Během posledních dvou let se Česká exportní banka podrobila významným změnám. Do čela banky byl jmenován Daniel Krumpolc, který má přes dvacet let zkušeností z komerčního bankovnictví. Pod jeho vedením došlo k významné reorganizaci a ztrojnásobení obchodních aktivit. „Komerční banky velmi dobře doplňujeme tam, kde narážejí na své limity, ale chováme se při tom racionálně“ říká Krumpolc v rozhovoru pro Svět průmyslu, kde mimo jiné také vysvětluje, co konkrétně umí exportní banka nabídnout českým firmám.

Jaká je historie ČEB?
Česká exportní banka je tady od roku 1995 a za tu dobu si prošla mnoha různými obdobími, která se odvíjela většinou od toho, jak se dařilo české ekonomice. Zažila jak období poklesů, tak vzestupů. V současnosti se banka snaží co nejvíce přizpůsobit potřebám českého trhu a zaměřuje se především na segmenty, které jsou pro komerční banky většinou z důvodu jejich interních politik a limitů omezené. Jako ryze česká banka nejsme totiž omezeni korporátními politikami zahraničních vlastníků.

Takže podporujete exportní společnosti?
Ano, ale je potřeba to trošku konkretizovat. Historicky Česká exportní banka financovala export jako takový, tedy přesněji řečeno financovala uzavřené a podepsané kontrakty na vývoz určitého zboží. To se změnilo. Po novele zákona (pozn. red.: zákon 58/1995 Sb.) umíme od roku 2023 financovat i samotné exportéry. Exportéry jsou pro nás společnosti, u nichž podíl vývozu na celkových ročních tržbách tvoří alespoň 25 %. Těmto společnostem nyní umíme pomoci s opravdu širokou paletou potřeb od investic do modernizace a digitalizace, přes nákup zásob, subdodávek a materiálů, až po akvizice. Dostáváme se tak na stejnou úroveň jako přední exportní agentury v Evropě. Samozřejmě se i nadále věnujeme exportnímu financování např. ve formě odběratelských úvěrů, financování českých investorů expandujících do zahraničí, odkupů pohledávek nebo zajištění závazků ze smluvních vztahů formou bankovních záruk.

V jaké pozici jste vůči komerčním bankám, konkurujete si?
Česká exportní banka zde určitě není pro to, aby konkurovala komerčním bankám. My jsme s nimi naopak dost často na jedné lodi v rámci různých klubů. Je pravda, že nás dřív komerční banky považovaly za nějakou státem vlastněnou konkurenci, ale to opravdu není naše úloha. Naopak se s nimi velmi dobře doplňujeme tím, že pouze vstupujeme do jednotlivých transakcí, ale klienty „nepřetahujeme“. Jejich pohled na nás se změnil a dnes spolupráce probíhá velmi hladce. Sám pocházím z prostředí komerčních bank, kde jsem strávil přes dvacet let, proto jsem chtěl ze státem vlastněné banky udělat moderní instituci, která bude fungovat na trhu. Během mého působení jsme provedli významné změny v organizaci a struktuře, snížili jsme náklady, obměnili personál a celkově nakopli byznys. Za poslední dva roky se z České exportní 
banky stala prakticky nová instituce.

Které segmenty nejvíce podporujete?
Zaměřujeme se na segmenty s limitovaným přístupem k financování od komerčních bank, např. na obranný a bezpečnostní průmysl nebo jadernou energetiku. Věnujeme se i tradičním segmentům jako letectví, doprava a infrastruktura. Velký potenciál vidíme i v nabídce našich produktů a služeb průmyslovým podnikům. Podnikům, které investují do modernizace a zvyšování své konkurenceschopnosti a které se posouvají z role subdodavatele do role výrobce a vývozce finálního podniku. Dalším velkým tématem je pro nás ESG. Zde chceme hrát důležitou roli v podpoře českého průmyslu v jeho tranzici, tedy v postupném přechodu k moderním a ekologičtějším technologiím.

Jaké jsou vaše ekonomické výsledky?
V roce 2021 jsme měli 2,1 miliardy obchodů, v roce 2022 to šlo nahoru na 5 miliard a loni už to bylo 6,8 miliardy. Na tom nárůstu je dobře vidět změna naší strategie i nárůst obchodních aktivit. Za loňský rok máme miliardu zisku, což je zatím nejvyšší zisk v historii banky.

Celý rozhovor naleznete pod tímto odkazem: https://svetprumyslu.cz/svet-financi-1-2024/