Struktura akcionářů

Výše základního kapitálu zapsaná v obchodním rejstříku: 5 000 000 000 Kč

Akcie:

  • 150 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč
  • 3500 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč

Akcionáři České exportní banky, a. s., jsou:

  • stát, který vlastní 84 % akcií, s tím, že vykonavatelem akcionářských práv státu je Ministerstvo financí.
  • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., která vlastní 16 % akcií

Najděte si nás v obchodním rejstříku.

Nahoru