Výbor pro audit

Ing. Petr Kříž, FCCA

Předseda

dat. nar.: 16. 12. 1962
adresa: Národní obrany 685/21, 160 00 Praha 6

Petr Kříž je consulting partnerem auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers, ve které na nejvyšších manažerských pozicích působí již od roku 1991. Je absolventem obchodní fakulty VŠE v Praze a britského profesního vzdělávání ACCA. Zaměřuje se na audity a poradenství pro banky a ostatní finanční instituce, oblasti metodiky účetnictví, regulace, veřejné politiky a makroekonomie. Mezi lety 2001 a 2004 zastával pozici prezidenta Komory auditorů ČR a v letech 2015 a 2016 také prezidenta Accountacy Europe (Federace evropských účetních auditorů). Petr Kříž je držitelem výroční ceny ACCA za rozvoj finanční a účetní profese v Evropě za rok 2008. V současnosti působí také jako člen správní rady University Karlovy, místopředseda správní rady VŠE Praha, člen vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha, předseda dozorčí rady Transparency International ČR a také jako člen pracovní skupiny k přípravě nového zákona o účetnictví při MF ČR.

Ing. Radovan Odstrčil

Člen

dat. nar.: 27. 4. 1978
adresa: Rubinova 1108/28, 154 00 Praha Slivenec
 

Vystudoval na Vysoké škole finanční a správní, obor Finance a finanční služby se specializací na investiční bankovnictví. Pracovní kariéru zahájil v lokálním zastoupení informační a ratingové agentury Dun & Bradstreet, ve které dále působil v rámci ČR a SR na pozici manažera pro klíčové zákazníky pro sektor finančních služeb a nadnárodních korporací. V oblasti řízení rizik se od roku 2001 dále profiloval v leasingové společnosti CAC Leasing, a.s., a to na pozici risk manažera pro oblast leasingového financování strojů a zařízení.  Kariéru v bankovnictví, resp. vnitřním auditu, zahájil v roce 2006 v České spořitelně, a.s., ve které nastoupil na pozici interního auditora a následně pokračoval na pozici zástupce ředitele odboru interního auditu dceřiných společností finanční skupiny České spořitelny.  Od roku 2015 zastával funkci ředitele odboru vnitřního auditu České exportní banky, a.s. V březnu 2016 byl zvolen místopředsedou představenstva Podpůrného a garančního lesnického a rolnického fondu s pověřením řízení úseku řízení rizik, provozního a právního.  Od roku 2006 je členem Českého institutu interních auditorů.

Ing. Stanislav Staněk

Člen

dat. nar.: 8. 6. 1968
adresa: Nad Okrouhlíkem 14, 182 00 Praha 8 
 

Stanislav Staněk vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Po studiích působil téměř 25 let ve společnosti Deloitte, především jako partner odpovědný za audity. V roce 2015 ukončil aktivní auditorskou činnost a nyní pracuje ve výborech pro audit několika společností. Členem Komory auditorů ČR je od roku 1997, v letech 2004–2018 pracoval ve volených orgánech Komory auditorů ČR, dva roky byl viceprezidentem Komory auditorů. Jako odborník na regulaci auditu je členem pracovních skupin Komory auditorů a MF.

Nahoru