Výbor pro audit

Ing. Ladislav Langr

Předseda

dat. nar.: 18. 4. 1950
adresa: Květnového vítězství 496/82, 149 00 Praha 4 - Háje
 

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Do roku 1993 pracoval na Ministerstvu financí ČR, podílel se na přípravách účetních předpisů a byl odpovědný za přípravu návrhu zákona o auditorech. Od roku 1993 pracoval jako auditor, později jako partner pro audit u firmy Arthur Andersen a u firmy Ernst & Young. Byl zaměřen na audit jak podle českých, tak podle mezinárodních účetních a auditorských standardů. Vedl rovněž řadu due diligence, investičních prověrek a projektů interního auditu pro své klienty. Zastupoval Českou republiku v pracovních skupinách OSN a OECD pro mezinárodní účetní standardy. Podílel se na založení Komory auditorů ČR, působil jako viceprezident a jako prezident Komory auditorů ČR. Zastupoval komoru v evropských i světových profesních organizacích FEE a IFAC. V období let 2008 až 2014 byl zvolen za člena výboru pro audit Rady Evropy. Má zkušenosti z vedením výborů pro audit v bankovnictví a v energetice. V ČEB, a. s. je předsedou výboru pro audit od roku 2014.

Ing. Radovan Odstrčil

Člen

dat. nar.: 27. 4. 1978
adresa: Rubinova 1108/28, 154 00 Praha Slivenec
 

Vystudoval na Vysoké škole finanční a správní, obor Finance a finanční služby se specializací na investiční bankovnictví. Pracovní kariéru zahájil v lokálním zastoupení informační a ratingové agentury Dun & Bradstreet, ve které dále působil v rámci ČR a SR na pozici manažera pro klíčové zákazníky pro sektor finančních služeb a nadnárodních korporací. V oblasti řízení rizik se od roku 2001 dále profiloval v leasingové společnosti CAC Leasing, a.s., a to na pozici risk manažera pro oblast leasingového financování strojů a zařízení.  Kariéru v bankovnictví, resp. vnitřním auditu, zahájil v roce 2006 v České spořitelně, a.s., ve které nastoupil na pozici interního auditora a následně pokračoval na pozici zástupce ředitele odboru interního auditu dceřiných společností finanční skupiny České spořitelny.  Od roku 2015 zastával funkci ředitele odboru vnitřního auditu České exportní banky, a.s. V březnu 2016 byl zvolen místopředsedou představenstva Podpůrného a garančního lesnického a rolnického fondu s pověřením řízení úseku řízení rizik, provozního a právního.  Od roku 2006 je členem Českého institutu interních auditorů.

Ing. Stanislav Staněk

Člen

dat. nar.: 8. 6. 1968
adresa: Nad Okrouhlíkem 14, 182 00 Praha 8 
 

Stanislav Staněk vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Po studiích působil téměř 25 let ve společnosti Deloitte, především jako partner odpovědný za audity. V roce 2015 ukončil aktivní auditorskou činnost a nyní pracuje ve výborech pro audit několika společností. Členem Komory auditorů ČR je od roku 1997, v letech 2004–2018 pracoval ve volených orgánech Komory auditorů ČR, dva roky byl viceprezidentem Komory auditorů. Jako odborník na regulaci auditu je členem pracovních skupin Komory auditorů a MF.

Nahoru