Eurowag (W.A.G. payment solutions)

Eurowag (W.A.G. payment solutions)

Skupina Eurowag byla založena v roce 1995 a je přední celoevropskou integrovanou platformou pro řešení plateb a mobility zaměřenou na komerční silniční dopravu. Inovativní řešení skupiny Eurowag zjednodušují život malým a středním podnikům v odvětví komerční silniční dopravy v celé Evropě díky jedinečné kombinaci platebních řešení, bezproblémových technologií, digitálního ekosystému založeného na datech a vysoce kvalitních zákaznických službách.

Ve spolupráci s komerčním bankovním sektorem podpořila Česká exportní banka skupinu Eurowag prostřednictvím klubového financování, jehož účelem bylo refi nan cování stávajících úvěrů a dále také financování investičních a akvizičních záměrů skupiny. Česká exportní banka se do bankovního klubu zapojila poskytnutím úvěru na investice v zahraničí, který českým společnostem umožnuje růst na mezinárodních trzích.

Produkty ČEB využité exportérem:

  • Úvěr na investice v zahraničí