Fermat CZ

Fermat CZ

FERMAT CZ s.r.o. je profesionálním výrobcem horizontálních vyvrtávaček. Vyrábí vodorovné vyvrtávačky, realizuje výrobu komponentů v různých odvětvích průmyslu, jejich dodávky i montáž a následně je vyváží na trhy po celém světě.

Česká exportní banka podpořila akvizice společnosti Fermat CZ s.r.o. ve Spojených státech a také vývoz horizontálních vyvrtávaček do Francie, Turecka, Finska či Kanady. Díky financování exkluzivními produkty poskytuje Fermat CZ s.r.o. svým dealerům odloženou splatnost 1 rok. Dealeři tak mají čas na prodej stroje, který je během této doby ve vlastnictví vývozce.

Produkty ČEB využité exportérem:

  • Úvěr na investice v zahraničí
  • Bankovní záruky