GE Aviation Czech

GE Aviation Czech

Společnost GE Aviation Czech s.r.o. patří mezi největší světové výrobce letadlových motorů. Turbovrtulové motory GE pohánějí přes 30 různých typů letadel, které slouží k přepravě na šesti světových kontinentech.

Česká exportní banka poskytla firmě GE Aviation Czech financování úvěru a odkup pohledávek a pomohla tak vyvézt letecké motory H80 a H75 do USA, Ruska a na Mauricius.

Produkty ČEB využité exportérem:

  • Vývozní odběratelský úvěr
  • Odkup pohledávek