NurSun Energy

NurSun Energy

NurSun Energy s.r.o. je výhradním distributorem zejména českého výrobce Regulus pro Kyrgyzstán a středoasijské země. Zároveň na trhu zajišťuje odborný servis a údržbu. Společnost je hlavním propagátorem zelené energetiky v Kyrgyzstánu a nabízí dodávky ekologických řešení českých výrobců.

Předmětem spolupráce s Českou exportní bankou byla dodávka tepelných čerpadel a fototermických panelů pro několik společností v Kyrgyzstánu. Financování bylo poskytnuto formou odkupu pohledávky z akreditivů, vystavených komerčními bankami v Kyrgyzstánu. Od začátku roku 2017 tak výrobce ve spolupráci s Českou exportní bankou vyvezl do zahraničí technologie v hodnotě desítek milionů korun.

Produkty ČEB využité exportérem:

  • Odkup pohledávek