Úvěr na rozvoj a modernizaci

 • Představuje export alespoň čtvrtinu vašich ročních tržeb?
 • Potřebujete investovat do modernizace a posílit tak svůj vývozní potenciál – například digitalizací, nákupem nových technologií, strojů, know-how nebo licencí?
 • Potřebujete investovat do snížení energetické náročnosti svých provozů?
 • Potřebujete nahradit subdodávky z nestabilních částí světa a materiálově se předzásobit?
 • Zvažujete převzetí společnosti, která je zatím vaším významným dodavatelem nebo konkurentem a dále posílí vaší konkurenceschopnost?

ŘEŠENÍM JE ÚVĚR NA ROZVOJ A MODERNIZACI OD ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY


1. Komu je Úvěr na rozvoj a modernizaci určen:

 • Vývozně orientovanému podniku, tedy právnické osobě se sídlem v ČR nebo zahraniční společnosti (právnické osobě se sídlem v zahraničí, kterou česká právnická osoba ovládá), u níž podíl vývozu na celkových ročních tržbách za poslední ukončené účetní období dosáhl alespoň 25 %.


2. Široká paleta účelů:

 • Investice do modernizace a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti skrze:

- pořízení hmotného investičního majetku v souvislosti s předmětem podnikání vývozně orientovaného podniku (např. pořízení strojů, zařízení, technologie, budov);
- pořízení nehmotného investičního majetku v souvislosti s předmětem podnikání vývozně orientovaného podniku (např. pořízení softwaru, licencí);
- technické zhodnocení v souvislosti s předmětem podnikání vývozně orientovaného podniku (modernizace, rekonstrukce, rozšíření provozovny, apod.);
- nákup práv duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv z ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů, technických postupů, know-how a goodwillu spojených se zvyšováním mezinárodní konkurenceschopnosti;
- služby nezbytné pro rozšíření nebo zkvalitnění předmětu podnikání vývozně orientovaného podniku vedoucí ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti.

 • Investice, které šetří životní prostředí a zvyšují udržitelnost podnikání (např. snižování energetické náročnosti; ekologizace výroby; digitalizace; investice do obnovitelných zdrojů energie; investice do čisté mobility, nebo nakládání s vodou a odpady).
 • Nákup zásob, subdodávek, materiálů a surovin.
 • Založení právnické osoby v ČR, akvizice podílu na právnické osobě v ČR nebo zvýšení podílu na právnické osobě v ČR.


3. Základní parametry Úvěru na rozvoj a modernizaci:

Splatnost úvěru

 • v závislosti na konkrétních parametrech investice / účelu financování
 • možnost poskytnutí krátkodobého i dlouhodobého financování

Maximální výše úvěru

80 % financovaného účelu úvěru

Vlastní zdroje

Minimálně 20 %

Prokázání účelu

Ano. ČEB sleduje účelovost a požaduje její prokázání ze strany klienta

Úroková sazba

Fixní nebo pohyblivá

Měna úvěru

EUR / USD / CZK

Splácení

Stanoveno individuálně (obvykle ve čtvrtletních nebo pololetních splátkách)

Varianty úvěru

Úvěr může být poskytnut i jako revolvingový nebo klubový/syndikovaný s dalšími bankami

Pojištění a zajištění úvěru

Úvěr může být poskytnut pouze s vhodným zajištěním nebo s pojištěním


4. Nabízíme vám víc:

S podporou ČEB můžete financovat i vaše exportní aktivity a investice v zahraničí. Nabízíme vám širokou paletu produktů a řešení šitých na míru vašim potřebám, včetně: