Výběrové řízení na místo člena/členky představenstva a náměstka/náměstkyně generálního ředitele pro úsek řízení rizik společnosti Česká exportní banka, a.s.

6 kvě
Ministerstvo financí jako akcionář vyhlašuje v souladu se zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) výběrové řízení na místo člena/členky představenstva ve společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČO 63078333

Náplň funkce:

 • spolurozhodování ve věcech předmětu podnikání společnosti a spoluřízení jejího chodu;
 • realizace strategie společnosti definované akcionářem;
 • efektivní řízení svěřeného úseku, řízení rizik za účelem realizace střednědobé strategie podle schválených finančně obchodních a investičních plánů;
 • zabezpečení obchodního vedení společnosti ve smyslu platných Stanov společnosti;
 • realizace usnesení představenstva vztahující se k řízenému úseku za účelem efektivního plnění jeho cílů;
 • vyhodnocování a doporučení postupů v oblasti řízení bankovních rizik;
 • návrhy strategie a realizace řešení svěřených obchodních případů a formy zajištění;
 • odpovědnost za komplexní řízení a kontrolu správy, restrukturalizace a vymáhání rizikových pohledávek;
 • vyhodnocování a doporučení postupů v oblasti ESG regulatoriky a ESG strategie banky;
 • spolupráce s obchodními partnery a zástupci bankovních institucí z ČR i zahraničí, udržování a rozvíjí kontaktů s dozorčí radou ČEB, ČNB a dalšími institucemi;
 • překládání návrhů či jiných podnětů představenstvu k rozhodnutí za účelem zlepšení fungování jím řízeného úseku;
 • externí reprezentace společnosti za účelem šíření pozitivního obrazu a posilování jejího dobrého jména.

 

Více informací k výběrovému řízení naleznete na stránkách Volná místa | Česká exportní banka (jobs.cz) nebo Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva a náměstka/náměstkyni generálního ředitele pro úsek řízení rizik společnosti Česká exportní banka, a.s. | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)