Transcon Electronic Systems

Transcon Electronic Systems

Transcon Electronic System, spol. s r. o. nabízí řešení na klíč pro systémy osvětlení letišť a heliportů s veškerým potřebným hardwarem a softwarem, napájecí a monitorovací systémy, mobilní i stacionární letiště a heliporty ve standardních kontejnerových modulech nebo kompletní modulární řešení pro malá regionální letiště. V oboru letištních technologií patří mezi pět nejvýznamnějších společností na světě.

Česká exportní banka v partnerství s Komerční bankou podpořily celkovou rekonstrukci pěti letišť v Senegalu pomocí kompletního modulárního řešení od společnosti Transcon Electronic System, spol. s r. o.

Produkty ČEB využité exportérem:

  • Vývozní odběratelský úvěr