Poskytnuté informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím

Informace týkající se poskytování příspěvku na soukromé životní pojištění

Vážený pane, 

Česká exportní banka, a.s., jakožto povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržela dne 18. listopadu 2021 žádost o poskytnutí informace, jíž jste se domáhal poskytnutí informací o skutečnosti, zda ČEB poskytuje zaměstnancům příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené se společností Generali Česká pojišťovna jako pojistitelem.

K dotazu: „Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené s Pojišťovnou jako pojistitelem? Prosíme o stručnou odpověď ano/ne.

Ne.

K dotazu: „V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou, žádáme o poskytnutí obecných doplňujících informací (vždy ve vztahu k pojistným smlouvám soukromého životního pojištění uzavřených zaměstnanců Vaší organizace s Pojišťovnou, nikoli s jinými pojišťovnami).

S ohledem na odpověď k předchozímu dotazu nejsou navazující údaje poskytovány.

Ing. Markéta van der Veer, Ph.D., v. r.
vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů