IBAN a BIC

Obecně o IBANu

IBAN (International Bank Account Number) je standardizovaný formát čísla účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616.

Formát IBANu pro Českou republiku byl definován v roce 2002 a je zaregistrován v dokumentu IBAN Registry. V plném znění spolu se všemi zaregistrovanými zeměmi je k dispozici na webových stránkách společnosti SWIFT, v části IBAN Registry.

Obecně o BICu

Kód BIC (Business Identification Code) jednoznačně identifikuje banku v mezinárodním platebním styku (podobně jako kód banky v tuzemském platebním styku). Skládá se z 8 nebo 11 znaků. Je založen na mezinárodní normě ISO 9362. Další informace lze nalézt na webových stránkách www.swift.com.

Mezinárodní formát bankovního spojení (IBAN a BIC)

Povinnosti plátce a příjemce plateb při používání mezinárodního formátu bankovního spojení (IBAN a BIC) upravuje "Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009" .

Správné číslo účtu ve formátu IBAN a BIC kód banky příjemce, může poskytnout pouze banka, která tento účet vede. Potřebujete-li zjistit IBAN, obraťte se na majitele účtu. Informativně můžete spočítat IBAN pomocí kalkulátorů na webových stránkách ČNB, v části Platební styk.

Nesprávný IBAN může mít za následek to, že peníze dojdou na nesprávný účet, že platba proběhne se zpožděním, nebo že budete zatíženi vícenáklady.

IBAN a BIC na firemních dokumentech klientů bank

Číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN a BIC kód banky příjemce, jsou považovány za jedinečné identifikátory příjemce u plateb ze zahraničí i do zahraničí. Od 31. října 2016 BIC kód banky příjemce u přeshraničních plateb v eurech do zemí EU a EHP nesmí být vyžadován. Pro ostatní typy zahraničních plateb je tento údaj i nadále povinný

Klientům bank se proto doporučuje uvádět na firemní tiskopisy, dokumenty a na informační materiály kromě čísla bankovního účtu v domácím formátu též IBAN a BIC. Tyto dva údaje jsou klientům k dispozici na výpisu z účtu.

Poplatky za přeshraniční platby, podpora používání

U přeshraničních plateb v eurech do a ze zemí EU platí, že poplatky za ně účtované  musí být stejné jako poplatky účtované danou bankou za domácí platby  v české měně. Toto platí pro odchozí i příchozí platby, včetně výběrů eur z bankomatů v zemích EU, od 15.12.2019, kdy začalo být částečně účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/518 (externí odkaz) o poplatcích za přeshraniční platby v Unii (dále jen „nařízení o poplatcích“).

Banka může u těchto plateb účtovat dodatečné poplatky, pokud klient nepoužije číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu IBAN (u plateb do zemí EU). V některých případech dokonce může dojít i k odmítnutí platby.

IBAN při převodech ze zahraničí do ČR

Zahraničním partnerům, kteří mají zaslat peníze na váš účet vedený v ČR, je vhodné poskytnout číslo vašeho účtu ve formátu IBAN. V případě zasílání peněz z evropských zemí je IBAN nutností.

Použití IBANu může s postupující automatizací zahraničního platebního styku zkvalitnit a urychlit i zpracování převodů ze států mimo Evropu. Mimoevropských zemí, které používají IBAN, stále přibývá (viz dokument IBAN Registry – odkaz na stránce společnosti SWIFT).

IBAN v domácím platebním styku

V domácím korunovém platebním styku (tj. pro transakce v Kč na území ČR) se používá číslo účtu v domácím formátu. Nic však nebrání tomu, aby banky klientům umožnily zadávání čísla účtu ve formátu IBAN i na tuzemském platebním příkazu. Až bude v ČR zavedeno euro, bude používání IBANu pro tuzemské platby povinné.

Zdroj:  IBAN a BIC v platebním styku, dostupné na webových stránkách ČNB .