Platební styk a zúčtování

Česká exportní banka, a.s., má pro vykonávání činností potřebných pro provádění platebních transakcí (ve smyslu ustanovení § 158 zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb.) stanovenou provozní dobu od 9.00 do 13.00 hodin.