Podíl zboží a služeb českého původu

Základní podmínky pro poskytnutí financování | Podíl zboží a služeb českého původu | Požadavky vůči klientům a povinnosti ČEB

Podíl českých producentů na celkové hodnotě vyváženého zboží/služeb musí splňovat hodnoty dle následující tabulky (platný od září 2021 do odvolání; neaplikuje se při poskytování Úvěru na investice v zahraničí, Úvěru na rozvoj a modernizaci a produkty trade finance poskytované vývozně orientovaným podnikům):

Pásmový režim pro vykazování podílu zboží a služeb českého původu

Pro úvěry, odkupy pohledávek a dokumentární akreditivy
Maximální objem Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývozMinimální výše českého podílu na objemu Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz
do 100 mil. Kč (včetně) není uplatňována
nad 100 mil. Kč až do 500 mil. Kč (včetně) 30 %
nad 500 mil. Kč 50 % (výjimečně až 20 %)


Pro bankovní záruky
Maximální objem poskytované bankovní záruky1Minimální výše českého podílu na objemu Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz
do 100 mil. Kč (včetně) není uplatňována
nad 100 mil. Kč až do 500 mil. Kč (včetně) 30 %
nad 500 mil. Kč 50 % (výjimečně až 20 %)

1 Objem individuální bankovní záruky / dílčí bankovní záruky ze schváleného rámce

Výjimka v podobě nižšího podílu je možná v případech, kdy vývozce prokáže, že se zboží potřebné pro kompletaci vývozu v České republice nevyrábí nebo jsou splněna některá kritéria národního zájmu.