Základní podmínky pro poskytnutí financování

  • vyhovující vývozní kontrakt (Smlouva o vývozu) NEBO vyhovující investiční záměr NEBO podíl vývozu na celkových ročních tržbách za poslední ukončené účetní období alespoň 25 %;
  • zajištění přijatelné pro ČEB, především pojištění vývozních úvěrových rizik EGAP , nabízí-li EGAP takové pojištění, příp. jinou exportní pojišťovnou;
  • vyrovnané závazky vůči státu;
  • proti žadateli nesmí být vedeno konkursní řízení;
  • podíl zboží a služeb českého původu (neaplikuje se u Úvěru na investice v zahraničí, Úvěru na zvyšování konkurenceschopnosti a vybraných produktů trade finance).