Podíl zboží a služeb českého původu

Podíl českých producentů na celkové hodnotě vyváženého zboží/služeb musí splňovat hodnoty dle následující tabulky (platné od září 2021 do odvolání; neaplikuje se u Úvěru na investice v zahraničí, Úvěru na zvyšování konkurenceschopnosti a vybraných produktů trade finance):

Pásmový režim pro vykazování podílu zboží a služeb českého původu

Pro úvěry, odkupy pohledávek a dokumentární akreditivy

Maximální objem Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz Minimální výše českého podílu na objemu Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz
do 100 mil. Kč (včetně) není uplatňována
nad 100 mil. Kč až do 500 mil. Kč (včetně) 30 %
nad 500 mil. Kč 50 % (výjimečně až 20 %)

 

Pro bankovní záruky

Maximální objem poskytované bankovní záruky1 Minimální výše českého podílu na objemu Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz
do 100 mil. Kč (včetně) není uplatňována
nad 100 mil. Kč až do 500 mil. Kč (včetně) 30 %
nad 500 mil. Kč 50 % (výjimečně až 20 %)

1 Objem individuální bankovní záruky / dílčí bankovní záruky ze schváleného rámce

Výjimka v podobě nižšího podílu je možná v případech, kdy vývozce prokáže, že se zboží potřebné pro kompletaci vývozu v České republice nevyrábí nebo jsou splněna některá kritéria národního zájmu.

Pokyny pro výpočet podílu hodnoty zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu