Programy financování

Hlavní zdroje financování pro ČEB, a.s. jsou rámcový program pro emise střednědobých dluhopisů (EMTN), rámcový program pro emise krátkodobých zahraničních dluhopisů (ECP), bilaterální půjčky a syndikované úvěry.

EMTN Program

Česká exportní banka, a.s., vydává obligace pod rámcovým programem pro emise střednědobých zahraničních dluhopisů (EMTN program). Aranžérem programu je KBC Bank NV.

Specifikace

Emitent:

Česká exportní banka, a.s.

Objem programu:

EUR 1 500 000 000

Rating:

AA- (S&P) / A1 (Moody's)

Kotace:

Luxembourg Stock Exchange

Aranžer programu:

KBC Bank NV

Měny programu:

EUR, USD, CZK a ostatní dle dohody

Prospekt

ECP Program

Česká exportní banka, a.s. také vydává obligace pod rámcovým programem pro emise krátkodobých zahraničních dluhopisů (ECP program). Aranžérem programu je Citibank International PLC.

Specifikace

Emitent:

Česká exportní banka, a.s.

Objem programu:

EUR 400 000 000

Rating:

A-1+ (S&P) / P1 (Moody's)

Aranžer programu:

Citibank International PLC

Dealeři programu:

Barclays Capital

BRED Banque Populaire

Citigroup

Česká spořitelna, a.s.

Československá obchodní banka, a.s.

Goldman Sachs

ING Bank

Komerční banka, a.s.

Měny programu:

EUR, USD, CZK a ostatní dle dohody

Informační memorandum