O nás

Reálná výpůjční potřeba ČEB závisí na vývoji exportní úvěrové činnosti a aktuální situaci na kapitálových trzích.

ČEB získává zdroje především prostřednictvím mezinárodních a domácích peněžních a kapitálových trhů. Od založení v roce 1995 má banka obezřetně řízenou politiku získávání zdrojů a vytvořila si své jméno mezi investorskou komunitou.

EMTN a ECP Programy

ČEB je pravidelný emitent na kapitálovém trhu (EMTN program má velikost 4 mld. EUR, formát RegS, přehled emitovaných dluhopisů naleznete zde. Emise dluhopisů jsou umísťovány na kapitálových trzích formou veřejné nabídky (tzv. public offering) i soukromým umístěním (tzv. private placement). Dluhopisy emitované ČEB jsou kótovány na Lucemburské burze cenných papírů. ECP program byl spuštěn s cílem dále zefektivnit řízení krátkodobé likvidity banky a nabídnout investorům do krátkodobých instrumentů další příležitost k investování (velikost ECP programu je 400 mil. EUR, přehled emitovaných ECP naleznete zde).

Výpůjční operace a ČEB

Výpůjční operace jsou charakterizovány využíváním finanční expertízy, analýzou dostupných instrumentů s cílem využívat možností jednotlivých trhů při zachování ambice diverzifikovat výpůjční základnu (jak geograficky, tak podle typu investorů). ČEB si vybudovala aktivní vztahy s finančními institucemi, domácími a mezinárodními bankami a organizacemi.

Zpětný odkup dluhopisů

ČEB je připravena nabídnout investorům možnost zpětného odkupu svých vydaných dluhopisů v posledním úrokovém období.

Finanční informace

Informace zveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ze dne 30. července 2014, naleznete zde.

Aktuální znění zákona č. 58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se státní podporou