Půjčky a úvěry

Půjčky na mezibankovním trhu

  • Česká exportní banka, a.s. uzavřela dne 24. června 2020 s Komerční bankou, a.s., smlouvu o úvěru ve výši 80 mil. USD s pohyblivou úrokovou sazbou. Konečná splatnost úvěru je 8 let (amortizovaná struktura s 4letým odkladem splátek).
  • Česká exportní banka, a.s. uzavřela dne 13. července 2020 s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. smlouvu o úvěru ve výši 150 mil. EUR s fixní úrokovou sazbou. Konečná splatnost úvěru jsou 4 roky.