Pravidla udržitelného půjčování (OECD)

Mezinárodní předpisy | Hodnocení vlivu na životní prostředí a sociální prostředí | Boj proti podplácení při poskytování exportních úvěrů | Pravidla udržitelného půjčování

V rámci mezinárodních snah o zajištění udržitelnosti dluhu rozvojových států a vyvarování se vzniku nových dluhových pastí se Česká republika přihlásila k pravidlům OECD týkajícím se udržitelného půjčování. Ta stanoví, že při poskytnutí státem podpořeného vývozního financování do vybraných nízkopříjmových zemí, kdy je do transakce zapojen veřejný sektor, budou respektovány limity externího zadlužení stanovené WB (Světovou bankou) a IMF (Mezinárodním měnovým fondem).