Zvyšování konkurenceschopnosti

Financování vašich investic, provozních potřeb a akvizic

 • Úvěr na zvyšování konkurenceschopnosti

 • Představuje export alespoň čtvrtinu vašich ročních tržeb?
 • Potřebujete investovat do modernizace a posílit tak svůj vývozní potenciál – například digitalizací, nákupem nových technologií, strojů, know-how nebo licencí?
 • Potřebujete investovat do snížení energetické náročnosti svých provozů?
 • Potřebujete nahradit subdodávky z nestabilních částí světa a materiálově se předzásobit?
 • Zvažujete převzetí společnosti, která je zatím vaším významným dodavatelem nebo konkurentem a dále posílí vaší konkurenceschopnost?

Řešením je Úvěr na zvyšování konkurenceschopnosti od České exportní banky!

Účely úvěru:

 • investice do modernizace a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti skrze:

- pořízení hmotného investičního majetku v souvislosti s předmětem podnikání vývozně orientovaného podniku (např. pořízení strojů, zařízení, technologie, budov);
- pořízení nehmotného investičního majetku v souvislosti s předmětem podnikání vývozně orientovaného podniku (např. pořízení softwaru, licencí);
- technické zhodnocení v souvislosti s předmětem podnikání vývozně orientovaného podniku (modernizace, rekonstrukce, rozšíření provozovny, apod.);
- nákup práv duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv z ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů, technických postupů, know-how a goodwillu spojených se zvyšováním mezinárodní konkurenceschopnosti;
- služby nezbytné pro rozšíření nebo zkvalitnění předmětu podnikání vývozně orientovaného podniku vedoucí ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti.

 • investice, které šetří životní prostředí a zvyšují udržitelnost podnikání (např. snižování energetické náročnosti, ekologizace výroby, digitalizace, investice do obnovitelných zdrojů energie, investice do čisté mobility, nebo nakládání s vodou a odpady);
 • nákup zásob, subdodávek, materiálů a surovin;
 • založení právnické osoby v ČR, akvizice podílu nebo zvýšení podílu na právnické osobě v ČR;
 • refinancování (refundace) již (prokazatelně) uskutečněné investice zvyšující mezinárodní konkurenceschopnost vývozně orientovaného podniku;
 • splacení úvěru (prokazatelně využitého vývozně orientovaným podnikem k výše uvedeným účelům) v jiném peněžním ústavu.

 

Základní parametry úvěru:

Splatnost úvěru

V závislosti na konkrétních parametrech investice / účelu financování (možnost poskytnutí krátkodobého i dlouhodobého financování)

Maximální výše úvěru

80 % financovaného účelu úvěru

Vlastní zdroje

Minimálně 20 %

Prokázání účelu

Ano, ČEB sleduje účelovost a požaduje její prokázání ze strany klienta

Úroková sazba

Fixní nebo pohyblivá

Měna úvěru

EUR / USD / CZK

Splácení

Stanoveno individuálně (obvykle ve čtvrtletních nebo pololetních splátkách)

Varianty úvěru

Úvěr může být poskytnut i jako revolvingový nebo klubový/syndikovaný s dalšími bankami

Pojištění a zajištění úvěru

Úvěr může být poskytnut pouze s vhodným zajištěním nebo s pojištěním

 

Úvěr na zvyšování konkurenceschopnosti je určen vývozně orientovanému podniku, tedy právnické osobě se sídlem v ČR, u níž podíl vývozu na celkových ročních tržbách za poslední ukončené účetní období dosáhl alespoň 25 %.

 • Miroslav Stříbrný
  Miroslav Stříbrný
  Ředitel úseku obchodu a exportního financování
 • +420 222 843 329
 • +420 602 608 999
 • Dušan Richtár
  Dušan Richtár
  Ředitel odboru exportního financování
 • +420 222 843 245
 • +420 734 481 736