Odkup pohledávek z akreditivu

Odkup pohledávek z kontraktu | Odkup pohledávek z akreditivu


  • Chcete svým zahraničním odběratelům nabídnout delší dobu splatnosti a získat tím výhodu nad svými konkurenty?
  • Potřebujete zvýšit likviditu své společnosti jinak, než čerpáním provozního úvěru?
  • Potřebujete snížit objem pohledávek ve vaší účetní bilanci?

ŘEŠENÍM JE ODKUP POHLEDÁVEK Z AKREDITIVU OD ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY

Financování pohledávek s Českou exportní bankou vám umožní získat hotovost na základě postoupení vaší pohledávky z akreditivu před termínem splatnosti. Odkupujeme jak pohledávky za vašimi zahraničními odběrateli, tak – jste-li subdodavatelem českého vývozce (odběratele) – i tuzemské pohledávky spojené s vývozem zboží nebo služeb do zahraničí.

Abychom minimalizovali administrativní zátěž a mohli vám nabídnout co nejefektivnější služby, poskytujeme odkup pohledávek z akreditivu na základě rámcové smlouvy (s možností revolvingu). Odkup pohledávek z akreditivu je možné uskutečnit pouze u akreditivů s odloženou splatností.


1. Komu je Odkup pohledávek z akreditivu určen:

  • Právnické osobě se sídlem v ČR.


2. Základní parametry Odkupu pohledávek z akreditivu:

Minimální výše odkupované pohledávky

Standardně by výše odkupované pohledávky neměla být nižší než 10 000 EUR.

Maximální výše odkupované pohledávky

Až do výše 100 % hodnoty Smlouvy o vývozu (Smlouvy o výrobě pro vývoz) nebo do výše schváleného limitu na odběratele.

Minimální splatnost odkupované pohledávky

Zpravidla neodkupujeme pohledávky, u nichž zbývá do termínu splatnosti méně než 30 dnů.

Maximální splatnost odkupované pohledávky

Standardně odkupujeme pohledávky s dobou splatnosti do 5 let.

Měna odkupované pohledávky

EUR, USD, případně CZK

Odkup pohledávky bez postihu ANO

Pojištění

Pohledávky z akreditivu odkupujeme pojištěné i nepojištěné proti riziku nezaplacení. Nutnost pojištění závisí na bonitě banky vystavující akreditiv.
Cena Diskontní sazba v % p.a. vycházející z vyhodnocené bonity banky odběratele.

Abychom mohli pohledávku z akreditivu odkoupit, musíme si být jisti, že opravdu vznikla a vystavující banka potvrdila správnost a kompletnost akreditivních dokumentů a zároveň, že platba dojde k nám do ČEB. Je tedy nezbytné, aby akreditiv byl avizován přes ČEB a použitelný (available by) u ČEB.


3. Podíl zboží a služeb českého původů ve vývozní transakci:

U odkupu pohledávek z akreditivu sledujeme podíl zboží a služeb českého původu ve vývozní transakci, který se řídí následujícími pravidly:

Maximální objem Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývozMinimální výše českého podílu na objemu Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz
do 100 mil. Kč (včetně) není uplatňována
nad 100 mil. Kč až do 500 mil. Kč (včetně) 30 %
nad 500 mil. Kč 50 % (výjimečně až 20 %)


4. Nabízíme vám víc:

  • Zahraniční společnosti – tedy právnické osobě se sídlem v zahraničí, kterou česká právnická osoba ovládá – umíme poskytnout veškeré produkty z naší nabídky, včetně úvěrů, záruk a dokumentárních akreditivů.