Financování pohledávek

Zrychlení plateb za vaše dodávky zboží a služeb

 • Chcete svým zahraničním odběratelům nabídnout delší dobu splatnosti a získat tím výhodu nad svými konkurenty?
 • Potřebujete zvýšit likviditu své společnosti jinak, než čerpáním provozního úvěru?
 • Potřebujete snížit objem pohledávek ve vaší účetní bilanci?

Řešením je Odkup pohledávek z kontraktu od České exportní banky!

 • financování pohledávek vám umožní získat hotovost na základě postoupení vaší pohledávky z kontraktu před termínem splatnosti;
 • odkupujeme nejen pohledávky za vašimi zahraničními odběrateli, ale i tuzemské pohledávky spojené s vývozem zboží nebo služeb do zahraničí, jste-li subdodavatelem českého vývozce;
 • abychom minimalizovali administrativní zátěž a mohli vám nabídnout co nejefektivnější služby, poskytujeme odkup pohledávek z kontraktu na základě rámcové smlouvy (s možností revolvingu);
 • abychom mohli pohledávku z kontraktu odkoupit, nesmí kontrakt zakazovat její postoupení (před uzavřením proto doporučujeme s námi konzultovat jeho podobu);
 • jelikož budeme analyzovat vašeho odběratele, v některých případech po vás můžeme chtít součinnost při zajišťování jeho finančních výkazů.

 

Základní parametry odkupu:

Minimální výše odkupované pohledávky

Standardně by výše odkupované pohledávky neměla být nižší než 10 000 EUR

Maximální výše odkupované pohledávky

Až do výše 100 % hodnoty Smlouvy o vývozu (Smlouvy o výrobě pro vývoz) nebo do výše schváleného limitu na odběratele

Minimální splatnost odkupované pohledávky

Zpravidla neodkupujeme pohledávky, u nichž zbývá do termínu splatnosti méně než 60 dnů

Maximální splatnost odkupované pohledávky

Standardně odkupujeme pohledávky s dobou splatnosti do 2 let, při delších splatnostech (max. 5 let) vyžadujeme úhradu v pravidelných splátkách

Měna odkupované pohledávky

EUR / USD, případně CZK

Postih

Standardně odkupujeme pohledávky bez postihu (klient neručí za úhradu pohledávky odběratelem), ve vybraných případech (např. dobrá platební morálka odběratele) můžeme odkoupit s postihem (klient ručí za dobytnost pohledávky a v případě, že nedojde k její řádné úhradě, odkoupí pohledávku zpět)

Pojištění

Pohledávky z kontraktu odkupujeme pojištěné proti riziku nezaplacení některou z pojišťoven působících v ČR (Credendo, Atradius, Euler Hermes, COFACE, EGAP), v případě odkupu pohledávky s postihem může být pojištění nahrazeno ručením ze strany klienta

Zajištění

Zpravidla vyžadujeme zajištění ve výši poloviny spoluúčasti na pojištění pohledávky

Otevřené postoupení pohledávky

Standardně odkupujeme pohledávky v režimu tzv. otevřeného postoupení, kdy vyžadujeme, aby odběratel uznal svůj dluh

Cena Diskontní sazba v % p.a. vycházející z vyhodnocené bonity odběratele
Dokumenty pro odkup

Standardně pro každý odkup vyžadujeme:

- fakturu;

- dopravní dokument / předávací protokol;

- odběratelem podepsané avízo o změně věřitele a uznání závazku.

 

Odkup pohledávek z kontraktu je určen právnické osobě se sídlem v ČR. U těchto odkupů sleduje banka podíl zboží a služeb českého původu ve vývozní transakci.

 

 

 • Michal Nejedlý
  Michal Nejedlý
  Ředitel odboru trade finance
 • +420 222 843 221
 • +420 733 784 982
 • Petr Antoš
  Petr Antoš
  Specialista trade finance
 • +420 222 843 262
 • +420 731 421 453