Odkup pohledávek z kontraktu

Odkup pohledávek z kontraktu | Odkup pohledávek z akreditivu


  • Chcete svým zahraničním odběratelům nabídnout delší dobu splatnosti a získat tím výhodu nad svými konkurenty?
  • Potřebujete zvýšit likviditu své společnosti jinak, než čerpáním provozního úvěru?
  • Potřebujete snížit objem pohledávek ve vaší účetní bilanci?

ŘEŠENÍM JE ODKUP POHLEDÁVEK Z KONTRAKTU OD ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY

Financování pohledávek s Českou exportní bankou vám umožní získat hotovost na základě postoupení vaší pohledávky z kontraktu před termínem splatnosti. Odkupujeme jak pohledávky za vašimi zahraničními odběrateli, tak – jste-li subdodavatelem českého vývozce (odběratele) – i tuzemské pohledávky spojené s vývozem zboží nebo služeb do zahraničí.

Abychom minimalizovali administrativní zátěž a mohli vám nabídnout co nejefektivnější služby, poskytujeme odkup pohledávek z kontraktu na základě rámcové smlouvy (s možností revolvingu).


1. Komu je Odkup pohledávek z kontraktu určen:

  • Právnické osobě se sídlem v ČR


2. Základní parametry Odkupu pohledávek z kontraktu:

Minimální výše odkupované pohledávky

Standardně by výše odkupované pohledávky neměla být nižší než 10 000 EUR.

Maximální výše odkupované pohledávky

Až do výše 100 % hodnoty Smlouvy o vývozu (Smlouvy o výrobě pro vývoz) nebo do výše schváleného limitu na odběratele.

Minimální splatnost odkupované pohledávky

Zpravidla neodkupujeme pohledávky, u nichž zbývá do termínu splatnosti méně než 60 dnů.

Maximální splatnost odkupované pohledávky

Standardně odkupujeme pohledávky s dobou splatnosti do 2 let. Při delších splatnostech (max. 5 let) vyžadujeme úhradu v pravidelných splátkách.

Měna odkupované pohledávky

EUR, USD, případně CZK

Postih

Standardně odkupujeme pohledávky bez postihu (klient neručí za úhradu pohledávky odběratelem), ve vybraných případech (např. dobrá platební morálka odběratele) můžeme odkoupit s postihem (klient ručí za dobytnost pohledávky a v případě, že nedojde k její řádné úhradě, odkoupí pohledávku zpět)

Pojištění

Pohledávky z kontraktu odkupujeme pojištěné proti riziku nezaplacení některou z pojišťoven působících v ČR (Credendo, Atradius, Euler Hermes, COFACE, EGAP). V případě odkupu pohledávky s postihem může být pojištění nahrazeno ručením ze strany klienta.

Zajištění

Zpravidla vyžadujeme zajištění ve výši poloviny spoluúčasti na pojištění pohledávky.

Otevřené postoupení pohledávky

Standardně odkupujeme pohledávky v režimu tzv. otevřeného postoupení, kdy vyžadujeme, aby odběratel uznal svůj dluh.

Cena Diskontní sazba v % p.a. vycházející z vyhodnocené bonity odběratele.
Dokumenty pro odkup

Standardně pro každý odkup vyžadujeme:

- fakturu

- dopravní dokument/předávací protokol

- odběratelem podepsané avízo o změně věřitele a uznání závazku

Abychom mohli pohledávku z kontraktu odkoupit, nesmí kontrakt zakazovat její postoupení. Před uzavřením proto doporučujeme s námi konzultovat jeho podobu. Jelikož budeme analyzovat vašeho odběratele, v některých případech po vás můžeme chtít součinnost při zajišťování jeho finančních výkazů.


3. Podíl zboží a služeb českého původů ve vývozní transakci:

Maximální objem Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývozMinimální výše českého podílu na objemu Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz
do 100 mil. Kč (včetně) není uplatňována
nad 100 mil. Kč až do 500 mil. Kč (včetně) 30 %
nad 500 mil. Kč 50 % (výjimečně až 20 %)


4. Nabízíme vám víc:

  • Rozumíme vašim potřebám a garantujeme individuální přístup. Rádi vám pomůžeme naformulovat znění kontraktu s vaším odběratelem tak, aby bylo možné vaši pohledávku bez problémů odkoupit.
  • Zahraniční společnosti – tedy právnické osobě se sídlem v zahraničí, kterou česká právnická osoba ovládá – umíme poskytnout veškeré produkty z naší nabídky, včetně úvěrů, záruk a dokumentárních akreditivů.