Financování pohledávek

Zrychlení plateb za vaše dodávky zboží a služeb

 • Chcete svým zahraničním odběratelům nabídnout delší dobu splatnosti a získat tím výhodu nad svými konkurenty?
 • Potřebujete zvýšit likviditu své společnosti jinak, než čerpáním provozního úvěru?
 • Potřebujete snížit objem pohledávek ve vaší účetní bilanc

Řešením je Odkup pohledávek z akreditivu od České exportní banky!

 • financování pohledávek vám umožní získat hotovost na základě postoupení vaší pohledávky z akreditivu před termínem splatnosti;
 • odkupujeme nejen pohledávky za vašimi zahraničními odběrateli, ale i tuzemské pohledávky spojené s vývozem zboží nebo služeb do zahraničí, jste-li subdodavatelem českého vývozce;
 • abychom minimalizovali administrativní zátěž a mohli vám nabídnout co nejefektivnější služby, poskytujeme odkup pohledávek z akreditivu na základě rámcové smlouvy (s možností revolvingu);
 • odkup pohledávek z akreditivu je možné uskutečnit pouze u akreditivů s odloženou splatností;
 • abychom mohli pohledávku z akreditivu odkoupit, musíme si být jisti, že opravdu vznikla, že vystavující banka potvrdila správnost a kompletnostr akreditivních dokumentů a že platba dojde k nám do ČEB (je tedy nezbytné, aby byl akreditiv avizován přes ČEB a použitelný u ČEB / available by CEB).

 

Základní parametry odkupu:

Minimální výše odkupované pohledávky

Standardně by výše odkupované pohledávky neměla být nižší než 10 000 EUR

Maximální výše odkupované pohledávky

Až do výše 100 % hodnoty Smlouvy o vývozu (Smlouvy o výrobě pro vývoz) nebo do výše schváleného limitu na odběratele

Minimální splatnost odkupované pohledávky

Zpravidla neodkupujeme pohledávky, u nichž zbývá do termínu splatnosti méně než 30 dnů

Maximální splatnost odkupované pohledávky

Standardně odkupujeme pohledávky s dobou splatnosti do 5 let

Měna odkupované pohledávky

EUR / USD, případně CZK

Odkup pohledávky bez postihu Ano

Pojištění

Pohledávky z akreditivu odkupujeme pojištěné i nepojištěné proti riziku nezaplacení (nutnost pojištění závisí na bonitě banky vystavující akreditiv)
Cena Diskontní sazba v % p.a. vycházející z vyhodnocené bonity banky odběratele

 

Odkup pohledávek z akreditivu je určen právnické osobě se sídlem v ČR. U těchto odkupů sleduje banka podíl zboží a služeb českého původu ve vývozní transakci.

 • Michal Nejedlý
  Michal Nejedlý
  Ředitel odboru trade finance
 • +420 222 843 221
 • +420 733 784 982
 • Petr Antoš
  Petr Antoš
  Specialista trade finance
 • +420 222 843 262
 • +420 731 421 453