Vývozní úvěry

Financování výroby pro vývoz a vašich odběratelů

 • Vyvážíte své zboží a služby do zahraničí, odběrateli poskytujete odloženou splatnost a chcete dostat zaplaceno ihned po dodání?
 • Potřebujete poskytnout svému zahraničnímu odběrateli delší odloženou splatnost, ale zároveň zlepšit svou likviditu?

Řešením je Dodavatelský úvěr od České exportní banky!

Účely úvěru:

 • profinancování pohledávek vůči zahraničnímu odběrateli (získejte zdroje ihned po expedici vývozní dodávky, a to i když poskytnete zahraničnímu odběrateli delší odloženou splatnost)

 

Základní parametry úvěru:

 

Krátkodobý úvěr

Dlouhodobý úvěr

Splatnost úvěru

Maximálně 2 roky (včetně) od konce lhůty pro čerpání úvěru

Nad 2 roky od konce lhůty pro čerpání úvěru

Maximální výše úvěru

100 % hodnoty Smlouvy o vývozu

85 % hodnoty Smlouvy o vývozu

Vlastní zdroje

 

Minimálně 15 % z celkové hodnoty Smlouvy o vývozu

Prokázání účelu

Ano, ČEB sleduje účelovost a požaduje její prokázání ze strany klienta v souladu se Smlouvou o vývozu

Úroková sazba

Fixní nebo pohyblivá

Měna úvěru

EUR / USD

Splácení úvěru

Stanoveno individuálně (obvykle ve čtvrtletních nebo pololetních splátkách)

Varianty úvěru

Úvěr může být poskytnut i jako revolvingový nebo klubový/syndikovaný s dalšími bankami

Pojištění a zajištění úvěru

Úvěr může být poskytnut pouze s vhodným zajištěním nebo pojištěním (obvykle od společnosti EGAP – v souladu s podmínkami produktů B nebo Bf u krátkodobého úvěru a v souladu s podmínkami produktů C nebo Cf u dlouhodobého úvěru)

 

Dodavatelský úvěr je určen právnické osobě se sídlem v ČR. U těchto úvěrů sleduje banka podíl zboží a služeb českého původu ve vývozní transakci.

 • Miroslav Stříbrný
  Miroslav Stříbrný
  Ředitel úseku obchodu a exportního financování
 • +420 222 843 329
 • +420 602 608 999
 • Dušan Richtár
  Dušan Richtár
  Ředitel odboru exportního financování
 • +420 222 843 245
 • +420 734 481 736