Odběratelský úvěr

Přímý exportní odběratelský úvěr umožňuje realizaci objemnějších dodávek českého exportéra pro zahraničního kupujícího (dovozce).

Jak to funguje

Legenda k piktogramu:

 1. Smlouva o vývozu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb
 2. Úvěrová smlouva
 3. Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik*
 4. Dodávka zboží a/nebo služeb
 5. Čerpání odběratelského úvěru přímo ve prospěch exportéra
 6. Splácení úvěru

* Dle novely zákona 58/1995 již není pro poskytnutí podpořeného financování podmínkou pojištění EGAP. Na základě požadavků ČEB může být pojištění EGAP nahrazeno jiným typem zajištění.

Základní parametry

Krátkodobý úvěr

 • splatnost do 2 let
 • výše úvěru – do 100 % hodnoty smlouvy o exportu
 • úroková sazba – na bázi pohyblivé úrokové sazby (LIBOR, EURIBOR atd.)

Dlouhodobý úvěr

 • splatnost nad 2 roky
 • výše úvěru – do 85 % hodnoty smlouvy o exportu
 • 15% akontace
 • úroková sazba – fixní sazba CIRRnebo její ekvivalent na bázi pohyblivé úrokové sazby (LIBOR, EURIBOR atd.)

pojistný produkt EGAP – „D“ – pojištěným je Česká exportní banka