Odběratelský úvěr

Úvěr na financování výroby pro vývoz | Vývozní odběratelský úvěr | Vývozní dodavatelský úvěr


 • Vyvážíte své zboží a služby do zahraničí, chcete dostat zaplaceno ihned po jejich dodání, ale váš zahraniční odběratel potřebuje úhradu za vaší dodávku profinancovat?
 • Potřebujete zvýšit šance své společnosti na získání zahraniční zakázky?
 • Hlásíte se do výběrového řízení, jehož součástí musí být i nabídka financování pro zahraničního odběratele?
 • Našli jste nového zahraničního odběratele, ale úvěr od jeho lokální banky by pro něj byl příliš drahý?

ŘEŠENÍM JE VÝVOZNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR OD ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY


1. Komu je Vývozní odběratelský úvěr určen:

 • Vývozní odběratelský úvěr může být poskytnut zahraničnímu odběrateli, jeho mateřské společnosti nebo jeho lokální bance. Svým zahraničním partnerů tak můžete nabídnout konkurenceschopný balíček včetně výhodného financování a zároveň získáte možnost rychlého proplacení své vývozní pohledávky.


2. Široká paleta účelů:

S účelovým Vývozním odběratelským úvěrem je možné financovat například:

 • dodávky větších celků včetně doprovodných služeb a uvedení investic do provozu;
 • kusové dodávky strojírenského nebo dopravního charakteru včetně dodávek náhradních dílů;
 • dlouhodobé dodávky zboží a služeb na bázi revolvingového úvěru.


3. Základní parametry – krátkodobý Vývozní odběratelský úvěr:

Splatnost úvěru

Maximálně 2 roky (včetně) od konce lhůty pro čerpání úvěru

Maximální výše úvěru

100 % hodnoty Smlouvy o vývozu

Prokázání účelu

Ano. ČEB sleduje účelovost a požaduje její prokázání ze strany klienta v souladu se Smlouvou o vývozu

Úroková sazba

Fixní nebo pohyblivá

Měna úvěru

EUR / USD

Splácení úvěru

Stanoveno individuálně (obvykle ve čtvrtletních nebo pololetních splátkách)

Varianty úvěru

Úvěr může být poskytnut i jako revolvingový nebo klubový/syndikovaný s dalšími bankami

Pojištění a zajištění úvěru

Úvěr může být poskytnut pouze s vhodným zajištěním nebo pojištěním (obvykle od společnosti EGAP – v souladu s podmínkami produktu D)


4. Základní parametry – dlouhodobý Vývozní odběratelský úvěr:

Splatnost úvěru

Nad 2 roky od konce lhůty pro čerpání úvěru

Maximální výše úvěru

85 % hodnoty Smlouvy o vývozu

Vlastní zdroje

Minimálně 15 % z celkové hodnoty Smlouvy o vývozu musí být zahraničním odběratelem uhrazeno formou akontace nejpozději před prvním čerpáním úvěru.

Prokázání účelu

Ano. ČEB sleduje účelovost a požaduje její prokázání ze strany klienta v souladu se Smlouvou o vývozu.

Úroková sazba

Fixní nebo pohyblivá

Měna úvěru

EUR / USD

Splácení úvěru

Stanoveno individuálně (obvykle ve čtvrtletních nebo pololetních splátkách)

Varianty úvěru

Úvěr může být poskytnut i jako revolvingový nebo klubový/syndikovaný s dalšími bankami

Pojištění a zajištění úvěru

Úvěr může být poskytnut pouze s vhodným zajištěním nebo pojištěním (obvykle od společnosti EGAP – v souladu s podmínkami produktu D)


5. Podíl zboží a služeb českého původů ve vývozní transakci:

Maximální objem Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývozMinimální výše českého podílu na objemu Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz
do 100 mil. Kč (včetně) není uplatňována
nad 100 mil. Kč až do 500 mil. Kč (včetně) 30 %
nad 500 mil. Kč 50 % (výjimečně až 20 %)


6. Jak Vývozní odběratelský úvěr funguje:

Legenda ke schématu:

 1. Smlouva o vývozu mezi Vývozcem a zahraničním Odběratelem, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb
 2. Úvěrová smlouva mezi ČEB a zahraničním Odběratelem
 3. Dodávka zboží a/nebo služeb v souladu se Smlouvou o vývozu
 4. Čerpání úvěru přímo ve prospěch Vývozce
 5. Splácení úvěru


7. Nabízíme vám víc: