Vývozní úvěry

Financování výroby pro vývoz a vašich odběratelů

 • Pronikáte na zahraniční trhy a získáváte nové zakázky?
 • Řešíte, jak financovat výrobu, když váš zahraniční odběratel hradí faktury až po převzetí zboží?

 • Podařilo se vám získat novou vývozní zakázku, začínáte připravovat výrobu, ale potřebujete prostředky na nákup materiálu, pořízení nového stroje nebo pokrytí souvisejících mzdových nákladů?

Řešením je Úvěr na financování výroby pro vývoz od České exportní banky!

Účely úvěru:

 • nákup materiálu a surovin nutných k výrobě pro vývoz;
 • nákup dílů a komponent, které budou použity k výrobě pro vývoz;
 • nákup investičního majetku (např. stroje), který bude použit k výrobě pro vývoz;
 • osobní náklady související s výrobou pro vývoz (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění);
 • nákup výrobků, zboží a služeb, které tvoří nedílnou součást vývozní transakce;
 • úhradu splatných pohledávek výrobce po realizaci výroby pro vývoz, avšak před vznikem vývozní pohledávky vývozce ze Smlouvy o vývozu;
 • refinancování (refundaci) nákladů již prokazatelně vynaložených za výše uvedenými účely;
 • splacení úvěru (prokazatelně využitého k výše uvedeným účelům) v jiném peněžním ústavu;
 • zavádění (komercionalizace) výstupů vědy a výzkumu do výroby před uskutečněním vývozu.

 

Základní parametry úvěru:

 

Krátkodobý úvěr

Dlouhodobý úvěr

Splatnost úvěru

Maximálně 2 roky (včetně) od konce lhůty pro čerpání úvěru

Nad 2 roky od konce lhůty pro čerpání úvěru

Maximální výše úvěru

85 % hodnoty Smlouvy o vývozu

75 % hodnoty Smlouvy o vývozu

Vlastní zdroje

Minimálně 15 % hodnoty Smlouvy o vývozu

Minimálně 25 % hodnoty Smlouvy o vývozu

Prokázání účelu

Ano, ČEB sleduje účelovost a požaduje její prokázání ze strany klienta v souladu se Smlouvou o vývozu

Úroková sazba

Fixní nebo pohyblivá

Měna úvěru

EUR / USD / CZK

Splácení úvěru

Stanoveno individuálně (obvykle ve čtvrtletních nebo pololetních splátkách)

Varianty úvěru

Úvěr může být poskytnut i jako revolvingový nebo klubový/syndikovaný s dalšími bankami

Pojištění a zajištění úvěru

Úvěr může být poskytnut pouze s vhodným zajištěním nebo pojištěním (obvykle od společnosti EGAP – v souladu s podmínkami produktu F)

 

Úvěr na financování výroby pro vývoz je určen právnické osobě se sídlem v ČR. U těchto úvěrů sleduje banka podíl zboží a služeb českého původu ve vývozní transakci.

 

 • Miroslav Stříbrný
  Miroslav Stříbrný
  Ředitel úseku obchodu a exportního financování
 • +420 222 843 329
 • +420 602 608 999
 • Dušan Richtár
  Dušan Richtár
  Ředitel odboru exportního financování
 • +420 222 843 245
 • +420 734 481 736