Úvěr na financování výroby pro vývoz

Úvěr na financování výroby pro vývoz | Vývozní odběratelský úvěr | Vývozní dodavatelský úvěr


 • Pronikáte na zahraniční trhy a získáváte nové zakázky?
 • Řešíte, jak financovat výrobu, když váš zahraniční odběratel hradí faktury až po převzetí zboží?
 • Podařilo se vám získat novou vývozní zakázku, začínáte připravovat výrobu, ale potřebujete prostředky na nákup materiálu, pořízení nového stroje nebo pokrytí souvisejících mzdových nákladů?

Řešením je Úvěr na financování výroby pro vývoz od České exportní banky


1. Komu je Úvěr na financování výroby pro vývoz určen:

 • Právnické osobě se sídlem v ČR


2. Široká paleta účelů:

S účelovým Úvěrem na financování výroby pro vývoz můžete financovat zejména:

 • nákup materiálu a surovin nutných k výrobě pro vývoz;
 • nákup dílů a komponent, které budou použity k výrobě pro vývoz;
 • nákup investičního majetku (např. stroje), který bude použit k výrobě pro vývoz;
 • osobní náklady související s výrobou pro vývoz (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění);
 • nákup výrobků, zboží a služeb, které tvoří nedílnou součást vývozní transakce;
 • úhradu splatných pohledávek výrobce po realizaci výroby pro vývoz, avšak před vznikem vývozní pohledávky vývozce ze Smlouvy o vývozu;
 • refinancování (refundaci) nákladů již prokazatelně vynaložených za výše uvedenými účely;
 • splacení úvěru (prokazatelně využitého k výše uvedeným účelům) v jiném peněžním ústavu.

S účelovým Úvěrem na financování výroby pro vývoz můžete také financovat zavádění (komercionalizaci) výstupů vědy a výzkumu do výroby před uskutečněním vývozu.


3. Základní parametry – krátkodobý Úvěr na financování výroby pro vývoz:

Splatnost úvěru

Maximálně 2 roky (včetně) od konce lhůty pro čerpání úvěru

Maximální výše úvěru

85 % hodnoty Smlouvy o vývozu

Vlastní zdroje

Minimálně 15 % hodnoty Smlouvy o vývozu

Prokázání účelu

Ano. ČEB sleduje účelovost a požaduje její prokázání ze strany klienta v souladu se Smlouvou o vývozu.

Úroková sazba

Fixní nebo pohyblivá

Měna úvěru

EUR / USD / CZK

Splácení úvěru

Stanoveno individuálně (obvykle ve čtvrtletních nebo pololetních splátkách)

Varianty úvěru

Úvěr může být poskytnut i jako revolvingový nebo klubový/syndikovaný s dalšími bankami

Pojištění a zajištění úvěru

Úvěr může být poskytnut pouze s vhodným zajištěním nebo pojištěním (obvykle od společnosti EGAP – v souladu s podmínkami produktu F)


4. Základní parametry – dlouhodobý Úvěr na financování výroby pro vývoz:

Splatnost úvěru

Nad 2 roky od konce lhůty pro čerpání úvěru

Maximální výše úvěru

75 % hodnoty Smlouvy o vývozu

Vlastní zdroje

Minimálně 25 % hodnoty Smlouvy o vývozu

Prokázání účelu

Ano. ČEB sleduje účelovost a požaduje její prokázání ze strany klienta v souladu se Smlouvou o vývozu.

Úroková sazba

Fixní nebo pohyblivá

Měna úvěru

EUR / USD / CZK

Splácení úvěru

Stanoveno individuálně (obvykle ve čtvrtletních nebo pololetních splátkách)

Varianty úvěru

Úvěr může být poskytnut i jako revolvingový nebo klubový/syndikovaný s dalšími bankami

Pojištění a zajištění úvěru

Úvěr může být poskytnut pouze s vhodným zajištěním nebo pojištěním (obvykle od společnosti EGAP – v souladu s podmínkami produktu F)


5. Podíl zboží a služeb českého původů ve vývozní transakci:

Maximální objem Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývozMinimální výše českého podílu na objemu Smlouvy o vývozu nebo Smlouvy o výrobě pro vývoz
do 100 mil. Kč (včetně) není uplatňována
nad 100 mil. Kč až do 500 mil. Kč (včetně) 30 %
nad 500 mil. Kč 50 % (výjimečně až 20 %)


6. Jak Úvěr na financování výroby pro vývoz funguje:

Legenda ke schématu:

 1. Smlouva o vývozu mezi Výrobcem/Vývozcem a zahraničním Odběratelem, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb
 2. Úvěrová smlouva mezi ČEB a Výrobcem/Vývozcem
 3. Čerpání úvěru na základě dokladů potvrzujících vynaložení nákladů na výrobu pro vývoz
 4. Dodávka zboží a/nebo služeb v souladu se Smlouvou o vývozu
 5. Splácení úvěru


7. Nabízíme vám víc:


8. Zkušenosti našich klientů:

KORNFEIL spol. s r.o.

Financování výroby a vývozu pekárenských technologií do Srbska, Litvy, Izraele, Německa a na Slovensko. Předmětem dodávky byly vozíkové či jiné pece nebo kompletní vybavení nové pekárny.

„Díky pomoci České exportní banky by se nám vstupem na srbský trh mohly otevřít i další balkánské trhy.“

Martina Kornfeilová, ředitelka obchodu a marketingu, KORNFEIL spol. s r.o.