Úvěr na financování výroby pro vývoz

Předexportní úvěr umožňuje českému výrobci, resp. exportérovi, financovat náklady spojené s realizací dodávek pro zahraničního kupujícího (dovozce).

Úvěr na financování výroby pro export zahrnuje financování:

 • nákladů na nákup surovin, materiálu a ostatních komponentů určených k výrobě pro export,
 • nákladů na nákup výrobků (zboží) pro vývoz, které tvoří nedílnou součást vývozní transakce podporující českou výrobu
 • osobních nákladů souvisejících s výrobou pro export, tj. nákladových mezd a nákladů sociálního a zdravotního pojištění
 • nákladů spojených s pořízením investičního majetku pro realizaci výroby pro export.
Předexportní úvěr lze aplikovat rovněž při financování komercionalizace výsledků vývoje nebo investice v souvislosti s rozšířením kapacit výroby.

Jak to funguje

Legenda k piktogramu:

 1. Smlouva o vývozu, jejímž předmětem je dodávka zboží a/nebo služeb
 2. Úvěrová smlouva
 3. Smlouva o pojištění exportních úvěrových rizik*
 4. Čerpání úvěru na základě dokladů potvrzujících vynaložení nákladů na výrobu
 5. Dodávka zboží a/nebo služeb po ukončení výroby
 6. Úvěr je splácen zejména z neodvolatelného dokumentárního akreditivu vystaveného z příkazu dovozce, z čerpání vývozního odběratelského úvěru, resp. z čerpání vývozního dodavatelského úvěru, nebo odkupem pohledávky; případně také z cash-flow výrobce / vývozce bez vazby na výše uvedené instrumenty.

* Dle novely zákona 58/1995 již není pro poskytnutí podpořeného financování podmínkou pojištění EGAP. Na základě požadavků ČEB může být pojištění EGAP nahrazeno jiným typem zajištění.

Základní parametry

Krátkodobý úvěr

 • splatnost do 2 let
 • výše úvěru – do 85 % hodnoty smlouvy o exportu

Dlouhodobý úvěr

 • úroková sazba – na bázi pohyblivé úrokové sazby (LIBOR, EURIBOR atd.)
 • splatnost nad 2 roky
 • výše úvěru – do 75 % hodnoty smlouvy o exportu

pojistný produkt EGAP – „F“

  – pojištěným je Česká exportní banka