Záruka za uvolnění zádržného

Bankovní záruky | Za nabídku | Za vrácení akontace | Za dobré provedení smlouvy | Za uvolnění zádržného | Za záruční dobu | Platební záruka


Záruka za uvolnění zádržného (Retention Money Guarantee, Retention Bond) zajišťuje závazky příkazce v období záruční lhůty a umožňuje příkazci disponovat s finančními prostředky ze zádržného, které by jinak byly uhrazeny až po uplynutí záruční lhůty.

Účinnost bankovní záruky může být podmíněna úhradou zádržného ze strany odběratele na účet příkazce.