Záruka za uvolnění zádržného

Za nabídku | Za vrácení akontace | Za dobré provedení smlouvy | Za uvolnění zádržného | Za záruční dobu | Proexportní záruka


Záruka za uvolnění zádržného zajišťuje závazky exportéra v záruční lhůtě a umožňuje exportérovi disponovat s finančními prostředky zádržného, které by jinak byly uhrazeny až po uplynutí záruční lhůty. 

Účinnost záruky může být podmíněna úhradou zádržného na účet exportéra.