Záruka za nabídku

Bankovní záruky | Za nabídku | Za vrácení akontace | Za dobré provedení smlouvy | Za uvolnění zádržného | Za záruční dobu | Platební záruka

 

Záruka za nabídku (Bid bond) zajišťuje závazek příkazce dodržet podmínky nabídky předložené ve veřejné soutěži nebo výběrovém řízení v případě, že nabídka bude ve výběrovém řízení úspěšná.

Pokud příkazce uspěje se svou nabídkou ve výběrovém řízení, ale nedodrží podmínky nabídky, odškodní Česká exportní banka vypisovatele výběrového řízení. Nedodržením podmínek může být např. změna ceny, dodací lhůty nebo parity, popř. odstoupení od úmyslu uzavřít kontrakt.