Záruka za vrácení akontace

Bankovní záruky | Za nabídku | Za vrácení akontace | Za dobré provedení smlouvy | Za uvolnění zádržného | Za záruční dobu | Platební záruka

 

Záruka za vrácení akontace (Advance Payment Guatrantee) zajišťuje závazek příkazce vrátit akontaci nebo její poměrnou část v případě, že příkazce nedodá zboží, zařízení nebo služby v souladu s podmínkami příslušného kontraktu.

Účinnost bankovní záruky může být podmíněna úhradou akontace ze strany odběratele na účet příkazce. Záruka může také obsahovat tzv. redukční klauzuli, to znamená, že se výše záruky může snižovat v závislosti na průběžné realizaci kontraktu.