Záruka za vrácení akontace

Za nabídku | Za vrácení akontace | Za dobré provedení smlouvy | Za uvolnění zádržného | Za záruční dobu | Proexportní záruka

 

Záruka za vrácení akontace zajišťuje, že exportér dodrží svůj závazek a vrátí akontaci nebo její poměrnou část v případě, že nedodá zboží, zařízení, služby nebo práci v souladu s podmínkami příslušné smlouvy o exportu.

Účinnost záruky může být podmíněna úhradou akontace na účet exportéra.

Záruka může obsahovat redukční klauzuli, to znamená, že se výše záruky může snižovat úměrně realizované části smlouvy o exportu.