Záruka za záruční dobu

Bankovní záruky | Za nabídku | Za vrácení akontace | Za dobré provedení smlouvy | Za uvolnění zádržného | Za záruční dobu | Platební záruka


Záruka za záruční dobu (Warranty Bond) zajišťuje závazek příkazce týkající se jeho odpovědnosti za vady dodaného zboží nebo služeb v záruční době. Rozsah záruky se odvozuje od konkrétních podmínek kontraktu.