Záruka za záruční dobu

Za nabídku | Za vrácení akontace | Za dobré provedení smlouvy | Za uvolnění zádržného | Za záruční dobu | Proexportní záruka


Záruka za záruční dobu slouží k zajištění kvality dodávky během záruční doby. Česká exportní banka ručí za kvalitu dodávky požadovanou příslušnou smlouvou o exportu během záruční doby. 

Rozsah záruky se odvozuje od konkrétních podmínek smlouvy o vývozu.